OCMW Zonnebeke

Raad voor Maatschappelijk Welzijn OCMW Zonnebeke

Raad voor Maatschappelijk Welzijn OCMW Zonnebeke

Besluitenlijst van Raad voor Maatschappelijk Welzijn OCMW Zonnebeke, zitting van 28 jun 2021, 20:00 uur.

Pdf-versie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 JUN 2021

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
Locatie: Digitaal

Notulen raad voor maatschappelijk welzijn dd. 10 mei 2021

De raad keurt de notulen goed.

1. Notulen raad voor maatschappelijk welzijn dd. 10 mei 2021
De raad keurt de notulen goed.

Kennisname ontslag Johan Vander Meiren als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Verkiezing van voorgedragen kandidaat Sam Calmeyn na onderzoek van de geloofsbrieven.

De raad neem kennis van het ontslag van een raadslid van het bijzonder comité voor de sociale dienst en verkiest de voorgedragen kandidaat na onderzoek van de geloofsbrieven.

2. Kennisname ontslag Johan Vander Meiren als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Verkiezing van voorgedragen kandidaat Sam Calmeyn na onderzoek van de geloofsbrieven.
De raad neem kennis van het ontslag van een raadslid van het bijzonder comité voor de sociale dienst en verkiest de voorgedragen kandidaat na onderzoek van de geloofsbrieven.

Vaststelling van de jaarrekening 2020 voor het gedeelte OCMW

De raad stelt het gedeelte van het OCMW van de jaarrekening 2020 vast.

3. Vaststelling van de jaarrekening 2020 voor het gedeelte OCMW
De raad stelt het gedeelte van het OCMW van de jaarrekening 2020 vast.

Vastleggen van het kader voor organisatiebeheersing

De raad keurt het voorgestelde kader voor organisatiebeheersing goed.

4. Vastleggen van het kader voor organisatiebeheersing
De raad keurt het voorgestelde kader voor organisatiebeheersing goed.

Rapportage organisatiebeheersing en jaarwerking 2020 - kennisname

De raad neemt kennis van de rapportage organisatiebeheersing en van de jaarwerking 2020.

5. Rapportage organisatiebeheersing en jaarwerking 2020 - kennisname
De raad neemt kennis van de rapportage organisatiebeheersing en van de jaarwerking 2020.

Openbare verkoop van de vijf loten bouwgrond in de verkaveling site Oude Rijkswachtkazerne te Zonnebeke - goedkeuring verkoopakte

De raad keurt de verkoopakte goed.

6. Openbare verkoop van de vijf loten bouwgrond in de verkaveling site Oude Rijkswachtkazerne te Zonnebeke - goedkeuring verkoopakte
De raad keurt de verkoopakte goed.

Goedkeuring reglement sociaal tarief voor gebruikers van de buitenschoolse kinderopvang

De raad keurt het reglement goed.

7. Goedkeuring reglement sociaal tarief voor gebruikers van de buitenschoolse kinderopvang
De raad keurt het reglement goed.

Herziening reglement Onderwijscheque

De raad keurt het herziene reglement goed.

8. Herziening reglement Onderwijscheque
De raad keurt het herziene reglement goed.

Aanpassen arbeidsreglement

Het agendapunt wordt verdaagd naar een volgende zitting.

9. Aanpassen arbeidsreglement
Het agendapunt wordt verdaagd naar een volgende zitting.

1. Notulen raad voor maatschappelijk welzijn dd. 10 mei 2021

De raad keurt de notulen goed.
De raad keurt de notulen goed.
Pdf-versie

2. Kennisname ontslag Johan Vander Meiren als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Verkiezing van voorgedragen kandidaat Sam Calmeyn na onderzoek van de geloofsbrieven.

De raad neem kennis van het ontslag van een raadslid van het bijzonder comité voor de sociale dienst en verkiest de voorgedragen kandidaat na onderzoek van de geloofsbrieven.
De raad neem kennis van het ontslag van een raadslid van het bijzonder comité voor de sociale dienst en verkiest de voorgedragen kandidaat na onderzoek van de geloofsbrieven.
Pdf-versie

3. Vaststelling van de jaarrekening 2020 voor het gedeelte OCMW

De raad stelt het gedeelte van het OCMW van de jaarrekening 2020 vast.
De raad stelt het gedeelte van het OCMW van de jaarrekening 2020 vast.
Pdf-versie

4. Vastleggen van het kader voor organisatiebeheersing

De raad keurt het voorgestelde kader voor organisatiebeheersing goed.
De raad keurt het voorgestelde kader voor organisatiebeheersing goed.
Pdf-versie

5. Rapportage organisatiebeheersing en jaarwerking 2020 - kennisname

De raad neemt kennis van de rapportage organisatiebeheersing en van de jaarwerking 2020.
De raad neemt kennis van de rapportage organisatiebeheersing en van de jaarwerking 2020.
Pdf-versie

6. Openbare verkoop van de vijf loten bouwgrond in de verkaveling site Oude Rijkswachtkazerne te Zonnebeke - goedkeuring verkoopakte

De raad keurt de verkoopakte goed.
De raad keurt de verkoopakte goed.
Pdf-versie

7. Goedkeuring reglement sociaal tarief voor gebruikers van de buitenschoolse kinderopvang

De raad keurt het reglement goed.
De raad keurt het reglement goed.
Pdf-versie

8. Herziening reglement Onderwijscheque

De raad keurt het herziene reglement goed.
De raad keurt het herziene reglement goed.
Pdf-versie

9. Aanpassen arbeidsreglement

Het agendapunt wordt verdaagd naar een volgende zitting.
Het agendapunt wordt verdaagd naar een volgende zitting.
Pdf-versie