OCMW Zonnebeke

Vast Bureau OCMW Zonnebeke

Vast Bureau OCMW Zonnebeke

Besluitenlijst van Vast Bureau OCMW Zonnebeke, zitting van 02 mei 2022, 09:00 uur.

Pdf-versie

VAST BUREAU VAN 02 MEI 2022

De voorzitter opent de vergadering om 09.00 uur.
Locatie: Schepenzaal

Goedkeuring notulen vast bureau dd. 25 april 2022

Het vast bureau keurt de notulen goed.

1. Goedkeuring notulen vast bureau dd. 25 april 2022
Het vast bureau keurt de notulen goed.

Kennisgeving aanpassing van ramingen

Het vast bureau neemt kennis van de aanpassing van de ramingen.

2. Kennisgeving aanpassing van ramingen
Het vast bureau neemt kennis van de aanpassing van de ramingen.

Goedkeuring bestelaanvragen

Het vast bureau keurt de bestelaanvragen goed.

3. Goedkeuring bestelaanvragen
Het vast bureau keurt de bestelaanvragen goed.

1. Goedkeuring notulen vast bureau dd. 25 april 2022

Het vast bureau keurt de notulen goed.
Het vast bureau keurt de notulen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

2. Kennisgeving aanpassing van ramingen

Het vast bureau neemt kennis van de aanpassing van de ramingen.
Het vast bureau neemt kennis van de aanpassing van de ramingen.
Pdf-versie
KENNISNAME

3. Goedkeuring bestelaanvragen

Het vast bureau keurt de bestelaanvragen goed.
Het vast bureau keurt de bestelaanvragen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD