OCMW Zonnebeke

Vast Bureau OCMW Zonnebeke

Vast Bureau OCMW Zonnebeke

Besluitenlijst van Vast Bureau OCMW Zonnebeke, zitting van 04 okt 2021, 09:00 uur.

Pdf-versie

VAST BUREAU VAN 04 OKT 2021

De voorzitter opent de vergadering om 09.00 uur.
Locatie: Schepenzaal

Goedkeuring notulen vast bureau dd. 27 september 2021

Het vast bureau keurt de notulen goed.

1. Goedkeuring notulen vast bureau dd. 27 september 2021
Het vast bureau keurt de notulen goed.

Goedkeuring dagorde raad voor maatschappelijk welzijn 18 oktober 2021

Het vast bureau keurt de dagorde goed.

2. Goedkeuring dagorde raad voor maatschappelijk welzijn 18 oktober 2021
Het vast bureau keurt de dagorde goed.

Onbepaalde duur voorzien uren medewerker poetsdienst (D. Salomez)

3. Onbepaalde duur voorzien uren medewerker poetsdienst (D. Salomez)

Goedkeuring bestelaanvragen

Het vast bureau keurt de bestelaanvragen goed.

4. Goedkeuring bestelaanvragen
Het vast bureau keurt de bestelaanvragen goed.

1. Goedkeuring notulen vast bureau dd. 27 september 2021

Het vast bureau keurt de notulen goed.
Het vast bureau keurt de notulen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

2. Goedkeuring dagorde raad voor maatschappelijk welzijn 18 oktober 2021

Het vast bureau keurt de dagorde goed.
Het vast bureau keurt de dagorde goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

3. Onbepaalde duur voorzien uren medewerker poetsdienst (D. Salomez)

Pdf-versie
GOEDGEKEURD

4. Goedkeuring bestelaanvragen

Het vast bureau keurt de bestelaanvragen goed.
Het vast bureau keurt de bestelaanvragen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD