OCMW Zonnebeke

Vast Bureau OCMW Zonnebeke

Vast Bureau OCMW Zonnebeke

Besluitenlijst van Vast Bureau OCMW Zonnebeke, zitting van 09 aug 2021, 09:00 uur.

Pdf-versie

VAST BUREAU VAN 09 AUG 2021

De voorzitter opent de vergadering om 09.00 uur.
Locatie: Schepenzaal

Goedkeuring notulen vast bureau dd. 26 juli 2021

Het vast bureau keurt de notulen goed.

1. Goedkeuring notulen vast bureau dd. 26 juli 2021
Het vast bureau keurt de notulen goed.

Goedkeuren ontwerp 3e wijziging MJP 2020-2025 OCMW Zonnebeke

Het vast bureau keurt het ontwerp 3e wijziging MJP 2020-2025 OCMW Zonnebeke goed.

2. Goedkeuren ontwerp 3e wijziging MJP 2020-2025 OCMW Zonnebeke
Het vast bureau keurt het ontwerp 3e wijziging MJP 2020-2025 OCMW Zonnebeke goed.

Goedkeuring bestelaanvragen

Het vast bureau keurt de bestelaanvragen goed.

3. Goedkeuring bestelaanvragen
Het vast bureau keurt de bestelaanvragen goed.

1. Goedkeuring notulen vast bureau dd. 26 juli 2021

Het vast bureau keurt de notulen goed.
Het vast bureau keurt de notulen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

2. Goedkeuren ontwerp 3e wijziging MJP 2020-2025 OCMW Zonnebeke

Het vast bureau keurt het ontwerp 3e wijziging MJP 2020-2025 OCMW Zonnebeke goed.
Het vast bureau keurt het ontwerp 3e wijziging MJP 2020-2025 OCMW Zonnebeke goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

3. Goedkeuring bestelaanvragen

Het vast bureau keurt de bestelaanvragen goed.
Het vast bureau keurt de bestelaanvragen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD