OCMW Zonnebeke

Vast Bureau OCMW Zonnebeke

Vast Bureau OCMW Zonnebeke

Besluitenlijst van Vast Bureau OCMW Zonnebeke, zitting van 11 apr 2022, 09:00 uur.

Pdf-versie

VAST BUREAU VAN 11 APR 2022

De voorzitter opent de vergadering om 09.00 uur.
Locatie: Schepenzaal

Goedkeuring notulen vast bureau dd. 4 april 2022

Het vast bureau keurt de notulen goed.

1. Goedkeuring notulen vast bureau dd. 4 april 2022
Het vast bureau keurt de notulen goed.

Kennisname jaarrekening 2021 gemeente en OCMW - deel OCMW

Het vast bureau neemt kennis van de jaarrekening 2021 gemeente en OCMW - deel OCMW.

2. Kennisname jaarrekening 2021 gemeente en OCMW - deel OCMW
Het vast bureau neemt kennis van de jaarrekening 2021 gemeente en OCMW - deel OCMW.

Goedkeuring financiële dagorde raad voor maatschappelijk welzijn dd. 9 mei 2022

Het vast bureau keurt de financiële dagorde goed

3. Goedkeuring financiële dagorde raad voor maatschappelijk welzijn dd. 9 mei 2022
Het vast bureau keurt de financiële dagorde goed

Opstarten van een selectie voor een buurtzorgregisseur (bepaalde duur)

Het vast bureau beslist om een selectie op te starten voor een buurtzorgregisseur (bepaalde duur).

4. Opstarten van een selectie voor een buurtzorgregisseur (bepaalde duur)
Het vast bureau beslist om een selectie op te starten voor een buurtzorgregisseur (bepaalde duur).

Goedkeuring bestelaanvragen

Het vast bureau keurt de bestelaanvragen goed.

5. Goedkeuring bestelaanvragen
Het vast bureau keurt de bestelaanvragen goed.

Afsluiten dossier arbeidsongeval

Het vast bureau sluit het dossier arbeidsongeval af.

6. Afsluiten dossier arbeidsongeval
Het vast bureau sluit het dossier arbeidsongeval af.

1. Goedkeuring notulen vast bureau dd. 4 april 2022

Het vast bureau keurt de notulen goed.
Het vast bureau keurt de notulen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

2. Kennisname jaarrekening 2021 gemeente en OCMW - deel OCMW

Het vast bureau neemt kennis van de jaarrekening 2021 gemeente en OCMW - deel OCMW.
Het vast bureau neemt kennis van de jaarrekening 2021 gemeente en OCMW - deel OCMW.
Pdf-versie
KENNISNAME

3. Goedkeuring financiële dagorde raad voor maatschappelijk welzijn dd. 9 mei 2022

Het vast bureau keurt de financiële dagorde goed
Het vast bureau keurt de financiële dagorde goed
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

4. Opstarten van een selectie voor een buurtzorgregisseur (bepaalde duur)

Het vast bureau beslist om een selectie op te starten voor een buurtzorgregisseur (bepaalde duur).
Het vast bureau beslist om een selectie op te starten voor een buurtzorgregisseur (bepaalde duur).
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

5. Goedkeuring bestelaanvragen

Het vast bureau keurt de bestelaanvragen goed.
Het vast bureau keurt de bestelaanvragen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

6. Afsluiten dossier arbeidsongeval

Het vast bureau sluit het dossier arbeidsongeval af.
Het vast bureau sluit het dossier arbeidsongeval af.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD