OCMW Zonnebeke

Vast Bureau OCMW Zonnebeke

Vast Bureau OCMW Zonnebeke

Besluitenlijst van Vast Bureau OCMW Zonnebeke, zitting van 14 mrt 2022, 09:00 uur.

Pdf-versie

VAST BUREAU VAN 14 MRT 2022

De voorzitter opent de vergadering om 09.00 uur.
Locatie: Schepenzaal

Goedkeuring notulen vast bureau dd. 7 maart 2022

Het vast bureau keurt de notulen goed.

1. Goedkeuring notulen vast bureau dd. 7 maart 2022
Het vast bureau keurt de notulen goed.

Intentieverklaring toetreding OFP Prolocus en vastleggen functionaliteiten

Het vast bureau keurt de intentieverklaring goed.

2. Intentieverklaring toetreding OFP Prolocus en vastleggen functionaliteiten
Het vast bureau keurt de intentieverklaring goed.

Verlenging samenwerkingsovereenkomst ikv personenvervoer naar vaccinatiecentrum

Het vast bureau keurt de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst goed.

3. Verlenging samenwerkingsovereenkomst ikv personenvervoer naar vaccinatiecentrum
Het vast bureau keurt de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst goed.

Goedkeuring bestelaanvragen

Het vast bureau keurt de bestelaanvragen goed.

4. Goedkeuring bestelaanvragen
Het vast bureau keurt de bestelaanvragen goed.

1. Goedkeuring notulen vast bureau dd. 7 maart 2022

Het vast bureau keurt de notulen goed.
Het vast bureau keurt de notulen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

2. Intentieverklaring toetreding OFP Prolocus en vastleggen functionaliteiten

Het vast bureau keurt de intentieverklaring goed.
Het vast bureau keurt de intentieverklaring goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

3. Verlenging samenwerkingsovereenkomst ikv personenvervoer naar vaccinatiecentrum

Het vast bureau keurt de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst goed.
Het vast bureau keurt de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

4. Goedkeuring bestelaanvragen

Het vast bureau keurt de bestelaanvragen goed.
Het vast bureau keurt de bestelaanvragen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD