OCMW Zonnebeke

Vast Bureau OCMW Zonnebeke

Vast Bureau OCMW Zonnebeke

Besluitenlijst van Vast Bureau OCMW Zonnebeke, zitting van 18 okt 2021, 09:00 uur.

Pdf-versie

VAST BUREAU VAN 18 OKT 2021

De voorzitter opent de vergadering om 09.00 uur.
Locatie: Schepenzaal

Goedkeuring notulen vast bureau dd. 11 oktober 2021

Het vast bureau keurt de notulen goed.

1. Goedkeuring notulen vast bureau dd. 11 oktober 2021
Het vast bureau keurt de notulen goed.

Werkwijze voor aanpassing van ramingen in het kader van organisatiebeheersing.

Het college keurt de werkwijze goed.

2. Werkwijze voor aanpassing van ramingen in het kader van organisatiebeheersing.
Het college keurt de werkwijze goed.

Goedkeuring bestelaanvragen

Het vast bureau keurt de bestelaanvragen goed.

3. Goedkeuring bestelaanvragen
Het vast bureau keurt de bestelaanvragen goed.

1. Goedkeuring notulen vast bureau dd. 11 oktober 2021

Het vast bureau keurt de notulen goed.
Het vast bureau keurt de notulen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

2. Werkwijze voor aanpassing van ramingen in het kader van organisatiebeheersing.

Het college keurt de werkwijze goed.
Het college keurt de werkwijze goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

3. Goedkeuring bestelaanvragen

Het vast bureau keurt de bestelaanvragen goed.
Het vast bureau keurt de bestelaanvragen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD