OCMW Zonnebeke

Vast Bureau OCMW Zonnebeke

Vast Bureau OCMW Zonnebeke

Besluitenlijst van Vast Bureau OCMW Zonnebeke, zitting van 20 dec 2021, 09:00 uur.

Pdf-versie

VAST BUREAU VAN 20 DEC 2021

De voorzitter opent de vergadering om 09.00 uur.
Locatie: Schepenzaal

Goedkeuring notulen vast bureau d.d. 13 december

Het vast bureau keurt de notulen goed.

1. Goedkeuring notulen vast bureau d.d. 13 december
Het vast bureau keurt de notulen goed.

Goedkeuring dagorde raad voor maatschappelijk welzijn 10 januari 2022

Het vast bureau keurt de dagorde goed.

2. Goedkeuring dagorde raad voor maatschappelijk welzijn 10 januari 2022
Het vast bureau keurt de dagorde goed.

Vaststellen onmogelijkheid uitvoeren arbeidsovereenkomst door medische overmacht

Het vast bureau stelt de onmogelijkheid tot het uitvoeren van de arbeidsovereenkomst door medische overmacht vast en beslist tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst door medische overmacht

3. Vaststellen onmogelijkheid uitvoeren arbeidsovereenkomst door medische overmacht
Het vast bureau stelt de onmogelijkheid tot het uitvoeren van de arbeidsovereenkomst door medische overmacht vast en beslist tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst door medische overmacht

Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) Westhoek

Het vast bureau keurt de partnerovereenkomst en de engagementsverklaring goed.

4. Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) Westhoek
Het vast bureau keurt de partnerovereenkomst en de engagementsverklaring goed.

Berten Pilstraat 6 - stopzetting huurovereenkomst

Het vast bureau beslis tot stopzetting van de huurovereenkomst.

5. Berten Pilstraat 6 - stopzetting huurovereenkomst
Het vast bureau beslis tot stopzetting van de huurovereenkomst.

Kennisgeving aanpassing van ramingen

Het vast bureau neemt kennis van de aanpassing van de ramingen.

6. Kennisgeving aanpassing van ramingen
Het vast bureau neemt kennis van de aanpassing van de ramingen.

Goedkeuring bestelaanvragen

Het vast bureau keurt de bestelaanvragen goed.

7. Goedkeuring bestelaanvragen
Het vast bureau keurt de bestelaanvragen goed.

1. Goedkeuring notulen vast bureau d.d. 13 december

Het vast bureau keurt de notulen goed.
Het vast bureau keurt de notulen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

2. Goedkeuring dagorde raad voor maatschappelijk welzijn 10 januari 2022

Het vast bureau keurt de dagorde goed.
Het vast bureau keurt de dagorde goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

3. Vaststellen onmogelijkheid uitvoeren arbeidsovereenkomst door medische overmacht

Het vast bureau stelt de onmogelijkheid tot het uitvoeren van de arbeidsovereenkomst door medische overmacht vast en beslist tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst door medische overmacht
Het vast bureau stelt de onmogelijkheid tot het uitvoeren van de arbeidsovereenkomst door medische overmacht vast en beslist tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst door medische overmacht
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

4. Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) Westhoek

Het vast bureau keurt de partnerovereenkomst en de engagementsverklaring goed.
Het vast bureau keurt de partnerovereenkomst en de engagementsverklaring goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

5. Berten Pilstraat 6 - stopzetting huurovereenkomst

Het vast bureau beslis tot stopzetting van de huurovereenkomst.
Het vast bureau beslis tot stopzetting van de huurovereenkomst.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

6. Kennisgeving aanpassing van ramingen

Het vast bureau neemt kennis van de aanpassing van de ramingen.
Het vast bureau neemt kennis van de aanpassing van de ramingen.
Pdf-versie
KENNISNAME

7. Goedkeuring bestelaanvragen

Het vast bureau keurt de bestelaanvragen goed.
Het vast bureau keurt de bestelaanvragen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD