OCMW Zonnebeke

Vast Bureau OCMW Zonnebeke

Vast Bureau OCMW Zonnebeke

Besluitenlijst van Vast Bureau OCMW Zonnebeke, zitting van 24 jan 2022, 09:00 uur.

Pdf-versie

VAST BUREAU VAN 24 JAN 2022

De voorzitter opent de vergadering om 09.00 uur.
Locatie: Schepenzaal

Goedkeuring notulen vast bureau dd. 17 januari 2022

Het vast bureau keurt de notulen goed.

1. Goedkeuring notulen vast bureau dd. 17 januari 2022
Het vast bureau keurt de notulen goed.

Gezonde gemeente Zonnebeke - geplande acties 2022

Het vast bureau neemt kennis van het actieplan.

2. Gezonde gemeente Zonnebeke - geplande acties 2022
Het vast bureau neemt kennis van het actieplan.

Kennisname pensioendatum technisch beambte thuiszorgdiensten

Het vast bureau neemt kennis van de ontslagname van een technisch beambte thuiszorgdiensten t.g.v. het bereiken van de pensioendatum.

3. Kennisname pensioendatum technisch beambte thuiszorgdiensten
Het vast bureau neemt kennis van de ontslagname van een technisch beambte thuiszorgdiensten t.g.v. het bereiken van de pensioendatum.

Goedkeuring bestelaanvragen

Het vast bureau keurt de bestelaanvragen goed.

4. Goedkeuring bestelaanvragen
Het vast bureau keurt de bestelaanvragen goed.

1. Goedkeuring notulen vast bureau dd. 17 januari 2022

Het vast bureau keurt de notulen goed.
Het vast bureau keurt de notulen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

2. Gezonde gemeente Zonnebeke - geplande acties 2022

Het vast bureau neemt kennis van het actieplan.
Het vast bureau neemt kennis van het actieplan.
Pdf-versie
KENNISNAME

3. Kennisname pensioendatum technisch beambte thuiszorgdiensten

Het vast bureau neemt kennis van de ontslagname van een technisch beambte thuiszorgdiensten t.g.v. het bereiken van de pensioendatum.
Het vast bureau neemt kennis van de ontslagname van een technisch beambte thuiszorgdiensten t.g.v. het bereiken van de pensioendatum.
Pdf-versie
KENNISNAME

4. Goedkeuring bestelaanvragen

Het vast bureau keurt de bestelaanvragen goed.
Het vast bureau keurt de bestelaanvragen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD