OCMW Zonnebeke

Vast Bureau OCMW Zonnebeke

Vast Bureau OCMW Zonnebeke

Besluitenlijst van Vast Bureau OCMW Zonnebeke, zitting van 28 mrt 2022, 09:00 uur.

Pdf-versie

VAST BUREAU VAN 28 MRT 2022

De voorzitter opent de vergadering om 09.00 uur.
Locatie: Schepenzaal

Goedkeuring notulen vast bureau dd. 21 maart 2022

Het vast bureau keurt de notulen goed.

1. Goedkeuring notulen vast bureau dd. 21 maart 2022
Het vast bureau keurt de notulen goed.

Goedkeuring dagorde raad voor maatschappelijk welzijn 11 april 2022

Het vast bureau keurt de dagorde goed.

2. Goedkeuring dagorde raad voor maatschappelijk welzijn 11 april 2022
Het vast bureau keurt de dagorde goed.

Goedkeuring bestelaanvragen

Het vast bureau keurt de bestelaanvragen goed.

3. Goedkeuring bestelaanvragen
Het vast bureau keurt de bestelaanvragen goed.

1. Goedkeuring notulen vast bureau dd. 21 maart 2022

Het vast bureau keurt de notulen goed.
Het vast bureau keurt de notulen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

2. Goedkeuring dagorde raad voor maatschappelijk welzijn 11 april 2022

Het vast bureau keurt de dagorde goed.
Het vast bureau keurt de dagorde goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

3. Goedkeuring bestelaanvragen

Het vast bureau keurt de bestelaanvragen goed.
Het vast bureau keurt de bestelaanvragen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD