OCMW Zonnebeke

Vast Bureau OCMW Zonnebeke

Vast Bureau OCMW Zonnebeke

Besluitenlijst van Vast Bureau OCMW Zonnebeke, zitting van 29 nov 2021, 09:00 uur.

Pdf-versie

VAST BUREAU VAN 29 NOV 2021

De voorzitter opent de vergadering om 09.00 uur.
Locatie: Schepenzaal

Goedkeuring notulen vast bureau dd. 22 november 2021

Het vast bureau keurt de notulen goed.

1. Goedkeuring notulen vast bureau dd. 22 november 2021
Het vast bureau keurt de notulen goed.

Goedkeuring dagorde raad voor maatschappelijk welzijn 13 december 2021

Het vast bureau keurt de dagorde goed.

2. Goedkeuring dagorde raad voor maatschappelijk welzijn 13 december 2021
Het vast bureau keurt de dagorde goed.

Goedkeuring bestelaanvragen

Het vast bureau keurt de bestelaanvragen goed.

3. Goedkeuring bestelaanvragen
Het vast bureau keurt de bestelaanvragen goed.

1. Goedkeuring notulen vast bureau dd. 22 november 2021

Het vast bureau keurt de notulen goed.
Het vast bureau keurt de notulen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

2. Goedkeuring dagorde raad voor maatschappelijk welzijn 13 december 2021

Het vast bureau keurt de dagorde goed.
Het vast bureau keurt de dagorde goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

3. Goedkeuring bestelaanvragen

Het vast bureau keurt de bestelaanvragen goed.
Het vast bureau keurt de bestelaanvragen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD