OCMW Zonnebeke

Vast Bureau OCMW Zonnebeke

Vast Bureau OCMW Zonnebeke

Besluitenlijst van Vast Bureau OCMW Zonnebeke, zitting van 30 aug 2021, 09:00 uur.

Pdf-versie

VAST BUREAU VAN 30 AUG 2021

De voorzitter opent de vergadering om 09.00 uur.
Locatie: Schepenzaal

Goedkeuring notulen vast bureau dd. 9 augustus 2021

Het vast bureau keurt de notulen goed.

1. Goedkeuring notulen vast bureau dd. 9 augustus 2021
Het vast bureau keurt de notulen goed.

Goedkeuring dagorde raad voor maatschappelijk welzijn 13 september 2021

Het vast bureau keurt de dagorde goed.

2. Goedkeuring dagorde raad voor maatschappelijk welzijn 13 september 2021
Het vast bureau keurt de dagorde goed.

Verlenging samenwerkingsovereenkomst ikv personenvervoer naar vaccinatiecentrum

3. Verlenging samenwerkingsovereenkomst ikv personenvervoer naar vaccinatiecentrum

Actieplan bevolkingsonderzoek naar borstkanker

4. Actieplan bevolkingsonderzoek naar borstkanker

Goedkeuring kaderovereenkomst voor sociaal tolken en vertalen

5. Goedkeuring kaderovereenkomst voor sociaal tolken en vertalen

Goedkeuring bestelaanvragen

Het vast bureau keurt de bestelaanvragen goed.

6. Goedkeuring bestelaanvragen
Het vast bureau keurt de bestelaanvragen goed.

1. Goedkeuring notulen vast bureau dd. 9 augustus 2021

Het vast bureau keurt de notulen goed.
Het vast bureau keurt de notulen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

2. Goedkeuring dagorde raad voor maatschappelijk welzijn 13 september 2021

Het vast bureau keurt de dagorde goed.
Het vast bureau keurt de dagorde goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

3. Verlenging samenwerkingsovereenkomst ikv personenvervoer naar vaccinatiecentrum

Pdf-versie
GOEDGEKEURD

4. Actieplan bevolkingsonderzoek naar borstkanker

Pdf-versie
GOEDGEKEURD

5. Goedkeuring kaderovereenkomst voor sociaal tolken en vertalen

Pdf-versie
GOEDGEKEURD

6. Goedkeuring bestelaanvragen

Het vast bureau keurt de bestelaanvragen goed.
Het vast bureau keurt de bestelaanvragen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD