OCMW Zonnebeke

Vast Bureau OCMW Zonnebeke

Vast Bureau OCMW Zonnebeke

Besluitenlijst van Vast Bureau OCMW Zonnebeke, zitting van 31 jan 2022, 09:00 uur.

Pdf-versie

VAST BUREAU VAN 31 JAN 2022

De voorzitter opent de vergadering om 09.00 uur.
Locatie: Schepenzaal

Goedkeuring notulen vast bureau dd. 24 januari 2022

Het vast bureau keurt de notulen goed.

1. Goedkeuring notulen vast bureau dd. 24 januari 2022
Het vast bureau keurt de notulen goed.

Goedkeuring dagorde raad voor maatschappelijk welzijn 14 februari 2022

Het vast bureau keurt de dagorde goed.

2. Goedkeuring dagorde raad voor maatschappelijk welzijn 14 februari 2022
Het vast bureau keurt de dagorde goed.

Samenwerking met DVV Westhoek (De Opstap)

Het vast bureau neemt kennis van het schrijven van de DVV Westhoek en bepaalt haar standpunt.

3. Samenwerking met DVV Westhoek (De Opstap)
Het vast bureau neemt kennis van het schrijven van de DVV Westhoek en bepaalt haar standpunt.

Kennisname ontslag medewerker artikel 60

Het vast bureau neemt als aanstellende overheid kennis van het ontslag.

4. Kennisname ontslag medewerker artikel 60
Het vast bureau neemt als aanstellende overheid kennis van het ontslag.

Goedkeuring bestelaanvragen

Het vast bureau keurt de bestelaanvragen goed.

5. Goedkeuring bestelaanvragen
Het vast bureau keurt de bestelaanvragen goed.

1. Goedkeuring notulen vast bureau dd. 24 januari 2022

Het vast bureau keurt de notulen goed.
Het vast bureau keurt de notulen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

2. Goedkeuring dagorde raad voor maatschappelijk welzijn 14 februari 2022

Het vast bureau keurt de dagorde goed.
Het vast bureau keurt de dagorde goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

3. Samenwerking met DVV Westhoek (De Opstap)

Het vast bureau neemt kennis van het schrijven van de DVV Westhoek en bepaalt haar standpunt.
Het vast bureau neemt kennis van het schrijven van de DVV Westhoek en bepaalt haar standpunt.
Pdf-versie
KENNISNAME

4. Kennisname ontslag medewerker artikel 60

Het vast bureau neemt als aanstellende overheid kennis van het ontslag.
Het vast bureau neemt als aanstellende overheid kennis van het ontslag.
Pdf-versie
KENNISNAME

5. Goedkeuring bestelaanvragen

Het vast bureau keurt de bestelaanvragen goed.
Het vast bureau keurt de bestelaanvragen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD