Gemeente Zonnebeke

Gemeenteraad Gemeente Zonnebeke

Gemeenteraad Gemeente Zonnebeke

Besluitenlijst van Gemeenteraad Gemeente Zonnebeke, zitting van 10 jan 2022, 20:00 uur.

Pdf-versie

GEMEENTERAAD VAN 10 JAN 2022

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
Locatie: Raadzaal

Eedaflegging door en installatie van dhr. Philippe Rassalle als raadslid

De gemeenteraad keurt de geloofsbrieven goed en neemt kennis van de eedaflegging door en installatie van dhr. Philippe Rassalle als raadslid

1. Eedaflegging door en installatie van dhr. Philippe Rassalle als raadslid
De gemeenteraad keurt de geloofsbrieven goed en neemt kennis van de eedaflegging door en installatie van dhr. Philippe Rassalle als raadslid

Eedaflegging door en installatie van mevr. Christine Van Exem als raadslid

De gemeenteraad keurt de geloofsbrieven goed en neemt kennis van de eedaflegging door en installatie van mevr. Christine Van Exem als raadslid

2. Eedaflegging door en installatie van mevr. Christine Van Exem als raadslid
De gemeenteraad keurt de geloofsbrieven goed en neemt kennis van de eedaflegging door en installatie van mevr. Christine Van Exem als raadslid

Notulen gemeenteraad dd. 13 december 2021

De gemeenteraad keurt de notulen goed.

3. Notulen gemeenteraad dd. 13 december 2021
De gemeenteraad keurt de notulen goed.

Aankoop site gelegen Berten Pïlstraat 9 te Zonnebeke - goedkeuring verkoopovereenkomst

De gemeenteraad gaat akkoord met de aankoop van de site (woning met aanhorigheden met een een totale oppervlakte van 26a 88ca) gelegen in de Berten Pilstraat 9 in Zonnebeke voor de prijs van 750.000 euro.

4. Aankoop site gelegen Berten Pïlstraat 9 te Zonnebeke - goedkeuring verkoopovereenkomst
De gemeenteraad gaat akkoord met de aankoop van de site (woning met aanhorigheden met een een totale oppervlakte van 26a 88ca) gelegen in de Berten Pilstraat 9 in Zonnebeke voor de prijs van 750.000 euro.

Verkoop van 1a 66ca openbaar domein voor de site Boudewijnpark 80 te Zonnebeke - goedkeuring ontwerpakte en schattingsverslag

De gemeenteraad gaat akkoord met de verkoop van 1a 66ca openbaar domein aan de eigenaar van de site van Boudewijnpark 80 in Zonnebeke voor de prijs van 5.400,50 euro.

5. Verkoop van 1a 66ca openbaar domein voor de site Boudewijnpark 80 te Zonnebeke - goedkeuring ontwerpakte en schattingsverslag
De gemeenteraad gaat akkoord met de verkoop van 1a 66ca openbaar domein aan de eigenaar van de site van Boudewijnpark 80 in Zonnebeke voor de prijs van 5.400,50 euro.

Goedkeuring bestek - Aanstellen ontwerpteam voor de realisatie van het masterplan scholenbouw

De gemeenteraad keurt het bestek om een ontwerpteam aan te stellen voor de realisatie van het masterplan scholenbouw Zonnebeke en Geluveld goed.

6. Goedkeuring bestek - Aanstellen ontwerpteam voor de realisatie van het masterplan scholenbouw
De gemeenteraad keurt het bestek om een ontwerpteam aan te stellen voor de realisatie van het masterplan scholenbouw Zonnebeke en Geluveld goed.

Retributiereglement huisaansluitingen riolering - goedkeuring

De gemeenteraad keurt het retributiereglement goed.

7. Retributiereglement huisaansluitingen riolering - goedkeuring
De gemeenteraad keurt het retributiereglement goed.

Begroting 2021 en 2022 gemeentelijke bijdrage politiezone Arro Ieper

De gemeenteraad keurt de bijdrage voor de politiezone Arro Ieper goed, zoals ingeschreven in de begrotingswijziging 2021 en in de begroting 2022 van de politiezone Arro Ieper en in te schrijven in de eerstvolgende meerjarenplanaanpassing van de gemeente Zonnebeke.

8. Begroting 2021 en 2022 gemeentelijke bijdrage politiezone Arro Ieper
De gemeenteraad keurt de bijdrage voor de politiezone Arro Ieper goed, zoals ingeschreven in de begrotingswijziging 2021 en in de begroting 2022 van de politiezone Arro Ieper en in te schrijven in de eerstvolgende meerjarenplanaanpassing van de gemeente Zonnebeke.

Bosgroep IJzer en Leie - Aanduiding bestuurslid Raad van Bestuur voor een nieuwe termijn van drie jaar

De gemeenteraad duidt een bestuurslid in de Raad van Bestuur van Bosgroep IJzer en Leie aan voor een nieuwe termijn van drie jaar.

9. Bosgroep IJzer en Leie - Aanduiding bestuurslid Raad van Bestuur voor een nieuwe termijn van drie jaar
De gemeenteraad duidt een bestuurslid in de Raad van Bestuur van Bosgroep IJzer en Leie aan voor een nieuwe termijn van drie jaar.

De Watergroep - Aanduiden van een vertegenwoordiger in het aandeelhoudersbestuur voor de drinkwaterdiensten voor de resterende periode van de legislatuur 2019-2024

De gemeenteraad duidt een vertegenwoordiger aan voor het aandeelhoudersbestuur voor de drinkwaterdiensten voor de resterende periode van de legislatuur 2019-2024.

10. De Watergroep - Aanduiden van een vertegenwoordiger in het aandeelhoudersbestuur voor de drinkwaterdiensten voor de resterende periode van de legislatuur 2019-2024
De gemeenteraad duidt een vertegenwoordiger aan voor het aandeelhoudersbestuur voor de drinkwaterdiensten voor de resterende periode van de legislatuur 2019-2024.

Bekkenbestuur Leiebekken - Aanduiding gemeentelijke mandataris

De gemeenteraad duidt een gemeentelijke mandataris aan voor het bekkenbestuur van het Leiebekken.

11. Bekkenbestuur Leiebekken - Aanduiding gemeentelijke mandataris
De gemeenteraad duidt een gemeentelijke mandataris aan voor het bekkenbestuur van het Leiebekken.

Bekkenbestuur IJzerbekken - Aanduiding gemeentelijke mandataris

De gemeenteraad duidt een gemeentelijke mandataris aan voor het bekkenbestuur van het IJzerbekken.

12. Bekkenbestuur IJzerbekken - Aanduiding gemeentelijke mandataris
De gemeenteraad duidt een gemeentelijke mandataris aan voor het bekkenbestuur van het IJzerbekken.

Gaselwest - Voordracht van kandidaat-lid voor het Regionaal Bestuurscomité (RBC) West en de Raad van Bestuur

De gemeenteraad draagt een kandidaat-lid voor, voor het Regionaal Bestuurscomité (RBC) West en de Raad van Bestuur.

13. Gaselwest - Voordracht van kandidaat-lid voor het Regionaal Bestuurscomité (RBC) West en de Raad van Bestuur
De gemeenteraad draagt een kandidaat-lid voor, voor het Regionaal Bestuurscomité (RBC) West en de Raad van Bestuur.

MIROM - Aanduiden van een plaatsvervanger in de algemene vergadering voor de resterende duur van de legislatuur 2019-2024

De gemeenteraad duidt een plaatsvervanger aan in de algemene vergadering voor de resterende duur van de legislatuur 2019-2024.

14. MIROM - Aanduiden van een plaatsvervanger in de algemene vergadering voor de resterende duur van de legislatuur 2019-2024
De gemeenteraad duidt een plaatsvervanger aan in de algemene vergadering voor de resterende duur van de legislatuur 2019-2024.

PC De Craeye - Aanduiden van een tweede vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van VZW Parochiaal Centrum De Craeye voor de resterende periode van de legislatuur 2019-2024

De gemeenteraad duidt een tweede vertegenwoordiger aan voor de algemene vergadering van VZW Parochiaal Centrum De Craeye voor de resterende periode van de legislatuur 2019-2024.

15. PC De Craeye - Aanduiden van een tweede vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van VZW Parochiaal Centrum De Craeye voor de resterende periode van de legislatuur 2019-2024
De gemeenteraad duidt een tweede vertegenwoordiger aan voor de algemene vergadering van VZW Parochiaal Centrum De Craeye voor de resterende periode van de legislatuur 2019-2024.

Regionaal Landschap Westhoek - Aanduiding van twee stemgerechtigde vertegenwoordigers in de algemene vergadering van Regionaal Landschap Westhoek voor de legislatuur 2019-2024

De gemeenteraad duidt twee stemgerechtigde vertegenwoordigers aan in de algemene vergadering van Regionaal Landschap Westhoek voor de resterende periode van de legislatuur 2019-2024.

16. Regionaal Landschap Westhoek - Aanduiding van twee stemgerechtigde vertegenwoordigers in de algemene vergadering van Regionaal Landschap Westhoek voor de legislatuur 2019-2024
De gemeenteraad duidt twee stemgerechtigde vertegenwoordigers aan in de algemene vergadering van Regionaal Landschap Westhoek voor de resterende periode van de legislatuur 2019-2024.

WVI - Aanduiden van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de resterende periode van de legislatuur 2019-2024

De gemeenteraad duidt een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan voor de (buitengewone) algemene vergadering van de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) voor de resterende periode van de legislatuur 2019-2024.

17. WVI - Aanduiden van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de resterende periode van de legislatuur 2019-2024
De gemeenteraad duidt een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan voor de (buitengewone) algemene vergadering van de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) voor de resterende periode van de legislatuur 2019-2024.

Aanduiding van een afgevaardigde uit de meerderheidspartijen van het gemeentebestuur in de Algemene Vergadering van vzw De Heksenstoet voor de periode 1 januari 2022 t.e.m. 31 december 2024.

De gemeenteraad duidt een afgevaardigde uit de meerderheidspartijen van het gemeentebestuur aan in de Algemene Vergadering van vzw De Heksenstoet voor de periode 1 januari 2022 t.e.m. 31 december 2024.

18. Aanduiding van een afgevaardigde uit de meerderheidspartijen van het gemeentebestuur in de Algemene Vergadering van vzw De Heksenstoet voor de periode 1 januari 2022 t.e.m. 31 december 2024.
De gemeenteraad duidt een afgevaardigde uit de meerderheidspartijen van het gemeentebestuur aan in de Algemene Vergadering van vzw De Heksenstoet voor de periode 1 januari 2022 t.e.m. 31 december 2024.

Aanduiding van een afgevaardigde uit de meerderheidspartijen van het gemeentebestuur in de Algemene Vergadering van vzw De Oude Kaasmakerij voor de periode 1 januari 2022 t.e.m. 31 december 2024.

De gemeenteraad duidt een afgevaardigde uit de meerderheidspartijen van het gemeentebestuur aan in de Algemene Vergadering van vzw De Oude Kaasmakerij voor de periode 1 januari 2022 t.e.m. 31 december 2024.

19. Aanduiding van een afgevaardigde uit de meerderheidspartijen van het gemeentebestuur in de Algemene Vergadering van vzw De Oude Kaasmakerij voor de periode 1 januari 2022 t.e.m. 31 december 2024.
De gemeenteraad duidt een afgevaardigde uit de meerderheidspartijen van het gemeentebestuur aan in de Algemene Vergadering van vzw De Oude Kaasmakerij voor de periode 1 januari 2022 t.e.m. 31 december 2024.

1. Eedaflegging door en installatie van dhr. Philippe Rassalle als raadslid

De gemeenteraad keurt de geloofsbrieven goed en neemt kennis van de eedaflegging door en installatie van dhr. Philippe Rassalle als raadslid
De gemeenteraad keurt de geloofsbrieven goed en neemt kennis van de eedaflegging door en installatie van dhr. Philippe Rassalle als raadslid
Pdf-versie

2. Eedaflegging door en installatie van mevr. Christine Van Exem als raadslid

De gemeenteraad keurt de geloofsbrieven goed en neemt kennis van de eedaflegging door en installatie van mevr. Christine Van Exem als raadslid
De gemeenteraad keurt de geloofsbrieven goed en neemt kennis van de eedaflegging door en installatie van mevr. Christine Van Exem als raadslid
Pdf-versie

3. Notulen gemeenteraad dd. 13 december 2021

De gemeenteraad keurt de notulen goed.
De gemeenteraad keurt de notulen goed.
Pdf-versie

4. Aankoop site gelegen Berten Pïlstraat 9 te Zonnebeke - goedkeuring verkoopovereenkomst

De gemeenteraad gaat akkoord met de aankoop van de site (woning met aanhorigheden met een een totale oppervlakte van 26a 88ca) gelegen in de Berten Pilstraat 9 in Zonnebeke voor de prijs van 750.000 euro.
De gemeenteraad gaat akkoord met de aankoop van de site (woning met aanhorigheden met een een totale oppervlakte van 26a 88ca) gelegen in de Berten Pilstraat 9 in Zonnebeke voor de prijs van 750.000 euro.
Pdf-versie

5. Verkoop van 1a 66ca openbaar domein voor de site Boudewijnpark 80 te Zonnebeke - goedkeuring ontwerpakte en schattingsverslag

De gemeenteraad gaat akkoord met de verkoop van 1a 66ca openbaar domein aan de eigenaar van de site van Boudewijnpark 80 in Zonnebeke voor de prijs van 5.400,50 euro.
De gemeenteraad gaat akkoord met de verkoop van 1a 66ca openbaar domein aan de eigenaar van de site van Boudewijnpark 80 in Zonnebeke voor de prijs van 5.400,50 euro.
Pdf-versie

6. Goedkeuring bestek - Aanstellen ontwerpteam voor de realisatie van het masterplan scholenbouw

De gemeenteraad keurt het bestek om een ontwerpteam aan te stellen voor de realisatie van het masterplan scholenbouw Zonnebeke en Geluveld goed.
De gemeenteraad keurt het bestek om een ontwerpteam aan te stellen voor de realisatie van het masterplan scholenbouw Zonnebeke en Geluveld goed.
Pdf-versie

7. Retributiereglement huisaansluitingen riolering - goedkeuring

De gemeenteraad keurt het retributiereglement goed.
De gemeenteraad keurt het retributiereglement goed.
Pdf-versie

8. Begroting 2021 en 2022 gemeentelijke bijdrage politiezone Arro Ieper

De gemeenteraad keurt de bijdrage voor de politiezone Arro Ieper goed, zoals ingeschreven in de begrotingswijziging 2021 en in de begroting 2022 van de politiezone Arro Ieper en in te schrijven in de eerstvolgende meerjarenplanaanpassing van de gemeente Zonnebeke.
De gemeenteraad keurt de bijdrage voor de politiezone Arro Ieper goed, zoals ingeschreven in de begrotingswijziging 2021 en in de begroting 2022 van de politiezone Arro Ieper en in te schrijven in de eerstvolgende meerjarenplanaanpassing van de gemeente Zonnebeke.
Pdf-versie

9. Bosgroep IJzer en Leie - Aanduiding bestuurslid Raad van Bestuur voor een nieuwe termijn van drie jaar

De gemeenteraad duidt een bestuurslid in de Raad van Bestuur van Bosgroep IJzer en Leie aan voor een nieuwe termijn van drie jaar.
De gemeenteraad duidt een bestuurslid in de Raad van Bestuur van Bosgroep IJzer en Leie aan voor een nieuwe termijn van drie jaar.
Pdf-versie

10. De Watergroep - Aanduiden van een vertegenwoordiger in het aandeelhoudersbestuur voor de drinkwaterdiensten voor de resterende periode van de legislatuur 2019-2024

De gemeenteraad duidt een vertegenwoordiger aan voor het aandeelhoudersbestuur voor de drinkwaterdiensten voor de resterende periode van de legislatuur 2019-2024.
De gemeenteraad duidt een vertegenwoordiger aan voor het aandeelhoudersbestuur voor de drinkwaterdiensten voor de resterende periode van de legislatuur 2019-2024.
Pdf-versie

11. Bekkenbestuur Leiebekken - Aanduiding gemeentelijke mandataris

De gemeenteraad duidt een gemeentelijke mandataris aan voor het bekkenbestuur van het Leiebekken.
De gemeenteraad duidt een gemeentelijke mandataris aan voor het bekkenbestuur van het Leiebekken.
Pdf-versie

12. Bekkenbestuur IJzerbekken - Aanduiding gemeentelijke mandataris

De gemeenteraad duidt een gemeentelijke mandataris aan voor het bekkenbestuur van het IJzerbekken.
De gemeenteraad duidt een gemeentelijke mandataris aan voor het bekkenbestuur van het IJzerbekken.
Pdf-versie

13. Gaselwest - Voordracht van kandidaat-lid voor het Regionaal Bestuurscomité (RBC) West en de Raad van Bestuur

De gemeenteraad draagt een kandidaat-lid voor, voor het Regionaal Bestuurscomité (RBC) West en de Raad van Bestuur.
De gemeenteraad draagt een kandidaat-lid voor, voor het Regionaal Bestuurscomité (RBC) West en de Raad van Bestuur.
Pdf-versie

14. MIROM - Aanduiden van een plaatsvervanger in de algemene vergadering voor de resterende duur van de legislatuur 2019-2024

De gemeenteraad duidt een plaatsvervanger aan in de algemene vergadering voor de resterende duur van de legislatuur 2019-2024.
De gemeenteraad duidt een plaatsvervanger aan in de algemene vergadering voor de resterende duur van de legislatuur 2019-2024.
Pdf-versie

15. PC De Craeye - Aanduiden van een tweede vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van VZW Parochiaal Centrum De Craeye voor de resterende periode van de legislatuur 2019-2024

De gemeenteraad duidt een tweede vertegenwoordiger aan voor de algemene vergadering van VZW Parochiaal Centrum De Craeye voor de resterende periode van de legislatuur 2019-2024.
De gemeenteraad duidt een tweede vertegenwoordiger aan voor de algemene vergadering van VZW Parochiaal Centrum De Craeye voor de resterende periode van de legislatuur 2019-2024.
Pdf-versie

16. Regionaal Landschap Westhoek - Aanduiding van twee stemgerechtigde vertegenwoordigers in de algemene vergadering van Regionaal Landschap Westhoek voor de legislatuur 2019-2024

De gemeenteraad duidt twee stemgerechtigde vertegenwoordigers aan in de algemene vergadering van Regionaal Landschap Westhoek voor de resterende periode van de legislatuur 2019-2024.
De gemeenteraad duidt twee stemgerechtigde vertegenwoordigers aan in de algemene vergadering van Regionaal Landschap Westhoek voor de resterende periode van de legislatuur 2019-2024.
Pdf-versie

17. WVI - Aanduiden van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de resterende periode van de legislatuur 2019-2024

De gemeenteraad duidt een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan voor de (buitengewone) algemene vergadering van de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) voor de resterende periode van de legislatuur 2019-2024.
De gemeenteraad duidt een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan voor de (buitengewone) algemene vergadering van de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) voor de resterende periode van de legislatuur 2019-2024.
Pdf-versie

18. Aanduiding van een afgevaardigde uit de meerderheidspartijen van het gemeentebestuur in de Algemene Vergadering van vzw De Heksenstoet voor de periode 1 januari 2022 t.e.m. 31 december 2024.

De gemeenteraad duidt een afgevaardigde uit de meerderheidspartijen van het gemeentebestuur aan in de Algemene Vergadering van vzw De Heksenstoet voor de periode 1 januari 2022 t.e.m. 31 december 2024.
De gemeenteraad duidt een afgevaardigde uit de meerderheidspartijen van het gemeentebestuur aan in de Algemene Vergadering van vzw De Heksenstoet voor de periode 1 januari 2022 t.e.m. 31 december 2024.
Pdf-versie

19. Aanduiding van een afgevaardigde uit de meerderheidspartijen van het gemeentebestuur in de Algemene Vergadering van vzw De Oude Kaasmakerij voor de periode 1 januari 2022 t.e.m. 31 december 2024.

De gemeenteraad duidt een afgevaardigde uit de meerderheidspartijen van het gemeentebestuur aan in de Algemene Vergadering van vzw De Oude Kaasmakerij voor de periode 1 januari 2022 t.e.m. 31 december 2024.
De gemeenteraad duidt een afgevaardigde uit de meerderheidspartijen van het gemeentebestuur aan in de Algemene Vergadering van vzw De Oude Kaasmakerij voor de periode 1 januari 2022 t.e.m. 31 december 2024.
Pdf-versie