Gemeente Zonnebeke

Gemeenteraad Gemeente Zonnebeke

Gemeenteraad Gemeente Zonnebeke

Besluitenlijst van Gemeenteraad Gemeente Zonnebeke, zitting van 11 apr 2022, 20:31 uur.

Pdf-versie

GEMEENTERAAD VAN 11 APR 2022

De voorzitter opent de vergadering om 20.31 uur.
Locatie: Raadzaal

Notulen gemeenteraad dd. 14 maart 2022

De gemeenteraad keurt de notulen goed.

1. Notulen gemeenteraad dd. 14 maart 2022
De gemeenteraad keurt de notulen goed.

Aankoop parking achter het Sint Lucasgebouw te Zonnebeke - goedkeuring verkoopovereenkomst

De gemeenteraad keurt de verkoopovereenkomst goed.

2. Aankoop parking achter het Sint Lucasgebouw te Zonnebeke - goedkeuring verkoopovereenkomst
De gemeenteraad keurt de verkoopovereenkomst goed.

Samenwerkingsovereenkomst ikv het reglement betreffende het aanbieden van een Provinciale huurgarantieverzekering aan verhuurders op de West-Vlaamse private huurmarkt

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst goed.

3. Samenwerkingsovereenkomst ikv het reglement betreffende het aanbieden van een Provinciale huurgarantieverzekering aan verhuurders op de West-Vlaamse private huurmarkt
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst goed.

Toetreding tot OFP Prolocus

De gemeenteraad beslist om met ingang van 1 januari 2022 toe te treden tot OFP PROLOCUS .

4. Toetreding tot OFP Prolocus
De gemeenteraad beslist om met ingang van 1 januari 2022 toe te treden tot OFP PROLOCUS .

OFP Prolocus - Aanduiden van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de algemene vergadering voor de resterende periode van de legislatuur 2019-2024

De gemeenteraad duidt een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan in de algemene vergadering van OFP Prolocus voor de resterende periode van de legislatuur 2019-2024.

5. OFP Prolocus - Aanduiden van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de algemene vergadering voor de resterende periode van de legislatuur 2019-2024
De gemeenteraad duidt een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan in de algemene vergadering van OFP Prolocus voor de resterende periode van de legislatuur 2019-2024.

Goedkeuring arbeidsreglement en evaluatiereglement van De Regenboog ( Geluveld) en de Zonnebloem (Zonnebeke)

De gemeenteraad verdaagt het agendapunt naar een volgende raadszitting.

6. Goedkeuring arbeidsreglement en evaluatiereglement van De Regenboog ( Geluveld) en de Zonnebloem (Zonnebeke)
De gemeenteraad verdaagt het agendapunt naar een volgende raadszitting.

Advies Jaarrekening 2021 kerkfabrieken Groot Zonnebeke

De gemeenteraad verleent een gunstig advies.

7. Advies Jaarrekening 2021 kerkfabrieken Groot Zonnebeke
De gemeenteraad verleent een gunstig advies.

Advies jaarrekening 2021 van het AGB MMP1917

De gemeenteraad verleent gunstig advies over de jaarrekening 2021 van het AGB MMP1917.

8. Advies jaarrekening 2021 van het AGB MMP1917
De gemeenteraad verleent gunstig advies over de jaarrekening 2021 van het AGB MMP1917.

ZEFIER - Goedkeuren van de agenda van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) dd. 9 juni 2022

De raad keurt de agenda goed.

9. ZEFIER - Goedkeuren van de agenda van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) dd. 9 juni 2022
De raad keurt de agenda goed.

Kennisname van het Arrest nr. 252.962 dd. 11 februari 2022 in de zaak A.229.968/X-17.649 van de Raad van State

De gemeenteraad neemt kennis van het arrest van de Raad van State.

10. Kennisname van het Arrest nr. 252.962 dd. 11 februari 2022 in de zaak A.229.968/X-17.649 van de Raad van State
De gemeenteraad neemt kennis van het arrest van de Raad van State.

Toegevoegd punt door raadslid Franky Bryon conform art. 20 van het decreet lokaal bestuur: Plaatsen van zonnepanelen/zonneboilers op de kleedkamers/tribunes/kantines/gebouwen van de vier voetbalploegen

De gemeenteraad beslist om een studie uit te voeren met als doel het energieverbruik van de voetbalclubs te verduurzamen en zo ook de energiekosten te doen dalen.

11. Toegevoegd punt door raadslid Franky Bryon conform art. 20 van het decreet lokaal bestuur: Plaatsen van zonnepanelen/zonneboilers op de kleedkamers/tribunes/kantines/gebouwen van de vier voetbalploegen
De gemeenteraad beslist om een studie uit te voeren met als doel het energieverbruik van de voetbalclubs te verduurzamen en zo ook de energiekosten te doen dalen.

1. Notulen gemeenteraad dd. 14 maart 2022

De gemeenteraad keurt de notulen goed.
De gemeenteraad keurt de notulen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

2. Aankoop parking achter het Sint Lucasgebouw te Zonnebeke - goedkeuring verkoopovereenkomst

De gemeenteraad keurt de verkoopovereenkomst goed.
De gemeenteraad keurt de verkoopovereenkomst goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

3. Samenwerkingsovereenkomst ikv het reglement betreffende het aanbieden van een Provinciale huurgarantieverzekering aan verhuurders op de West-Vlaamse private huurmarkt

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst goed.
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

4. Toetreding tot OFP Prolocus

De gemeenteraad beslist om met ingang van 1 januari 2022 toe te treden tot OFP PROLOCUS .
De gemeenteraad beslist om met ingang van 1 januari 2022 toe te treden tot OFP PROLOCUS .
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

5. OFP Prolocus - Aanduiden van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de algemene vergadering voor de resterende periode van de legislatuur 2019-2024

De gemeenteraad duidt een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan in de algemene vergadering van OFP Prolocus voor de resterende periode van de legislatuur 2019-2024.
De gemeenteraad duidt een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan in de algemene vergadering van OFP Prolocus voor de resterende periode van de legislatuur 2019-2024.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

6. Goedkeuring arbeidsreglement en evaluatiereglement van De Regenboog ( Geluveld) en de Zonnebloem (Zonnebeke)

De gemeenteraad verdaagt het agendapunt naar een volgende raadszitting.
De gemeenteraad verdaagt het agendapunt naar een volgende raadszitting.
Pdf-versie
UITGESTELD

7. Advies Jaarrekening 2021 kerkfabrieken Groot Zonnebeke

De gemeenteraad verleent een gunstig advies.
De gemeenteraad verleent een gunstig advies.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

8. Advies jaarrekening 2021 van het AGB MMP1917

De gemeenteraad verleent gunstig advies over de jaarrekening 2021 van het AGB MMP1917.
De gemeenteraad verleent gunstig advies over de jaarrekening 2021 van het AGB MMP1917.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

9. ZEFIER - Goedkeuren van de agenda van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) dd. 9 juni 2022

De raad keurt de agenda goed.
De raad keurt de agenda goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

10. Kennisname van het Arrest nr. 252.962 dd. 11 februari 2022 in de zaak A.229.968/X-17.649 van de Raad van State

De gemeenteraad neemt kennis van het arrest van de Raad van State.
De gemeenteraad neemt kennis van het arrest van de Raad van State.
Pdf-versie
KENNISNAME

11. Toegevoegd punt door raadslid Franky Bryon conform art. 20 van het decreet lokaal bestuur: Plaatsen van zonnepanelen/zonneboilers op de kleedkamers/tribunes/kantines/gebouwen van de vier voetbalploegen

De gemeenteraad beslist om een studie uit te voeren met als doel het energieverbruik van de voetbalclubs te verduurzamen en zo ook de energiekosten te doen dalen.
De gemeenteraad beslist om een studie uit te voeren met als doel het energieverbruik van de voetbalclubs te verduurzamen en zo ook de energiekosten te doen dalen.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD