Gemeente Zonnebeke

Gemeenteraad Gemeente Zonnebeke

Gemeenteraad Gemeente Zonnebeke

Besluitenlijst van Gemeenteraad Gemeente Zonnebeke, zitting van 13 sep 2021, 20:00 uur.

Pdf-versie

GEMEENTERAAD VAN 13 SEP 2021

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
Locatie: Digitaal

Bekrachtiging tijdelijke politieverordening fysiek vergaderen met virtuele openbaarheid: gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

De gemeenteraad bekrachtigt het tijdelijk besluit van de burgemeester dd. 31.08.2021.

1. Bekrachtiging tijdelijke politieverordening fysiek vergaderen met virtuele openbaarheid: gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn
De gemeenteraad bekrachtigt het tijdelijk besluit van de burgemeester dd. 31.08.2021.

Notulen gemeenteraad dd. 28 juni 2021

De gemeenteraad keurt de notulen goed.

2. Notulen gemeenteraad dd. 28 juni 2021
De gemeenteraad keurt de notulen goed.

Verkoop van 63ca openbaar domein voor de site Boudewijnpark 65 te Zonnebeke - goedkeuring ontwerpakte

De gemeenteraad beslist tot verkoop van het perceel.

3. Verkoop van 63ca openbaar domein voor de site Boudewijnpark 65 te Zonnebeke - goedkeuring ontwerpakte
De gemeenteraad beslist tot verkoop van het perceel.

Opvolgingsrapportering bij het meerjarenplan, kennisname

De gemeenteraad neemt kennis van het opvolgingsrapport Uitvoering MJP 20-25, eerste semester 2021.

4. Opvolgingsrapportering bij het meerjarenplan, kennisname
De gemeenteraad neemt kennis van het opvolgingsrapport Uitvoering MJP 20-25, eerste semester 2021.

Vaststelling 3e wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 / gemeentelijk deel

De gemeenteraad stelt de 3e wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 / gemeentelijk deel vast.

5. Vaststelling 3e wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 / gemeentelijk deel
De gemeenteraad stelt de 3e wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 / gemeentelijk deel vast.

Goedkeuring 3e wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 / deel OCMW

De gemeenteraad keurt de 3e wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 / deel OCMW goed en stelt hiermee het beleidsrapport (gemeenten en OCMW) in zijn geheel definitief vast.

6. Goedkeuring 3e wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 / deel OCMW
De gemeenteraad keurt de 3e wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 / deel OCMW goed en stelt hiermee het beleidsrapport (gemeenten en OCMW) in zijn geheel definitief vast.

Aktename wijziging meerjarenplan 2021/1 kerkfabriek O.L.V. Zonnebeke

De gemeenteraad neemt akte van de 1e wijziging meerjarenplan 2021 kerkfabriek O.L.V. Zonnebeke.

7. Aktename wijziging meerjarenplan 2021/1 kerkfabriek O.L.V. Zonnebeke
De gemeenteraad neemt akte van de 1e wijziging meerjarenplan 2021 kerkfabriek O.L.V. Zonnebeke.

Aktename budget 2022 Kerkfabrieken Groot-Zonnebeke

De gemeenteraad neemt akte van het budget 2022 Kerkfabrieken Groot-Zonnebeke

8. Aktename budget 2022 Kerkfabrieken Groot-Zonnebeke
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2022 Kerkfabrieken Groot-Zonnebeke

Goedkeuring schoolreglement GBS De Zonnebloem

De gemeenteraad keurt het schoolreglement goed voor GBS De Zonnebloem voor schooljaar 21-22.

9. Goedkeuring schoolreglement GBS De Zonnebloem
De gemeenteraad keurt het schoolreglement goed voor GBS De Zonnebloem voor schooljaar 21-22.

Kennisname goedkeuring jaarrekening 2020 van het AGB en kwijting bestuurders

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit tot goedkeuring van de jaarrekening 2020 van het AGB MMP1917 en verleent kwijting aan de bestuurders.

10. Kennisname goedkeuring jaarrekening 2020 van het AGB en kwijting bestuurders
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit tot goedkeuring van de jaarrekening 2020 van het AGB MMP1917 en verleent kwijting aan de bestuurders.

Goedkeuring van het reglement voor de verhuur van gemeentelijke infrastructuur - wijziging van reglement 9 september 2019

De gemeenteraad keurt de wijziging goed.

11. Goedkeuring van het reglement voor de verhuur van gemeentelijke infrastructuur - wijziging van reglement 9 september 2019
De gemeenteraad keurt de wijziging goed.

Gift aan het Rode Kruis voor de watersnood in België in juli 2021

De gemeenteraad kent een gift toe aan het Rode Kruis t.b.v. € 2.500.

12. Gift aan het Rode Kruis voor de watersnood in België in juli 2021
De gemeenteraad kent een gift toe aan het Rode Kruis t.b.v. € 2.500.

Motie voor het voortbestaan van de ‘nabijheidsrechtbanken’ bij de herziening van art. 186 Gerechtelijk Wetboek

Het agendapunt wordt door de gemeenteraad verdaagd.

13. Motie voor het voortbestaan van de ‘nabijheidsrechtbanken’ bij de herziening van art. 186 Gerechtelijk Wetboek
Het agendapunt wordt door de gemeenteraad verdaagd.

Herziening en aanpassing bestaande zonale politieverordening tot zonale politieverordening openbare orde politiezone Arro Ieper, goedkeuring.

De gemeenteraad keurt de zonale politieverordening openbare orde politiezone Arro Ieper goed. Deze vervangt de bestaande zonale politieverordening en treedt in werking per 01.10.2021.

14. Herziening en aanpassing bestaande zonale politieverordening tot zonale politieverordening openbare orde politiezone Arro Ieper, goedkeuring.
De gemeenteraad keurt de zonale politieverordening openbare orde politiezone Arro Ieper goed. Deze vervangt de bestaande zonale politieverordening en treedt in werking per 01.10.2021.

Zonale politieverordening verkeer politiezone Arro Ieper en protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor licht gemengde inbreuken en inbreuken verkeer, goedkeuring.

De gemeenteraad keurt de zonale politieverordening verkeer politiezone Arro Ieper en het pro-tocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor licht gemengde inbreu-ken en inbreuken verkeer goed. Deze zonale politieverordening treedt in werking per 01.10.2021.

15. Zonale politieverordening verkeer politiezone Arro Ieper en protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor licht gemengde inbreuken en inbreuken verkeer, goedkeuring.
De gemeenteraad keurt de zonale politieverordening verkeer politiezone Arro Ieper en het pro-tocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor licht gemengde inbreu-ken en inbreuken verkeer goed. Deze zonale politieverordening treedt in werking per 01.10.2021.

Beslissing houdende toetreding gemeente Assenede en Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk tot de welzijnsvereniging Audio

De gemeenteraad keurt de toetreding goed.

16. Beslissing houdende toetreding gemeente Assenede en Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk tot de welzijnsvereniging Audio
De gemeenteraad keurt de toetreding goed.

AUDIO - Kennisname jaarrekening 2020

De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening.

17. AUDIO - Kennisname jaarrekening 2020
De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening.

Toegevoegd punt door raadslid Descheemaeker conform art. 20 van het decreet lokaal bestuur: Advocatenkosten ontstaan door de klacht van een kandidaat algemeen directeur en de kosten van de dading worden deels betaald door de schepenen zelf

De gemeenteraad keurt het voorstel niet goed.

18. Toegevoegd punt door raadslid Descheemaeker conform art. 20 van het decreet lokaal bestuur: Advocatenkosten ontstaan door de klacht van een kandidaat algemeen directeur en de kosten van de dading worden deels betaald door de schepenen zelf
De gemeenteraad keurt het voorstel niet goed.

Aanstelling van gemeentelijke GAS-vaststellers

De gemeenteraad stelt 3 GAS-vaststellers aan.

19. Aanstelling van gemeentelijke GAS-vaststellers
De gemeenteraad stelt 3 GAS-vaststellers aan.

Dading houdende selectieprocedure algemeen directeur

De gemeenteraad keurt de dadingsovereenkomst goed.

20. Dading houdende selectieprocedure algemeen directeur
De gemeenteraad keurt de dadingsovereenkomst goed.

1. Bekrachtiging tijdelijke politieverordening fysiek vergaderen met virtuele openbaarheid: gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

De gemeenteraad bekrachtigt het tijdelijk besluit van de burgemeester dd. 31.08.2021.
De gemeenteraad bekrachtigt het tijdelijk besluit van de burgemeester dd. 31.08.2021.
Pdf-versie

2. Notulen gemeenteraad dd. 28 juni 2021

De gemeenteraad keurt de notulen goed.
De gemeenteraad keurt de notulen goed.
Pdf-versie

3. Verkoop van 63ca openbaar domein voor de site Boudewijnpark 65 te Zonnebeke - goedkeuring ontwerpakte

De gemeenteraad beslist tot verkoop van het perceel.
De gemeenteraad beslist tot verkoop van het perceel.
Pdf-versie

4. Opvolgingsrapportering bij het meerjarenplan, kennisname

De gemeenteraad neemt kennis van het opvolgingsrapport Uitvoering MJP 20-25, eerste semester 2021.
De gemeenteraad neemt kennis van het opvolgingsrapport Uitvoering MJP 20-25, eerste semester 2021.
Pdf-versie

5. Vaststelling 3e wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 / gemeentelijk deel

De gemeenteraad stelt de 3e wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 / gemeentelijk deel vast.
De gemeenteraad stelt de 3e wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 / gemeentelijk deel vast.
Pdf-versie

6. Goedkeuring 3e wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 / deel OCMW

De gemeenteraad keurt de 3e wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 / deel OCMW goed en stelt hiermee het beleidsrapport (gemeenten en OCMW) in zijn geheel definitief vast.
De gemeenteraad keurt de 3e wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 / deel OCMW goed en stelt hiermee het beleidsrapport (gemeenten en OCMW) in zijn geheel definitief vast.
Pdf-versie

7. Aktename wijziging meerjarenplan 2021/1 kerkfabriek O.L.V. Zonnebeke

De gemeenteraad neemt akte van de 1e wijziging meerjarenplan 2021 kerkfabriek O.L.V. Zonnebeke.
De gemeenteraad neemt akte van de 1e wijziging meerjarenplan 2021 kerkfabriek O.L.V. Zonnebeke.
Pdf-versie

8. Aktename budget 2022 Kerkfabrieken Groot-Zonnebeke

De gemeenteraad neemt akte van het budget 2022 Kerkfabrieken Groot-Zonnebeke
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2022 Kerkfabrieken Groot-Zonnebeke
Pdf-versie

9. Goedkeuring schoolreglement GBS De Zonnebloem

De gemeenteraad keurt het schoolreglement goed voor GBS De Zonnebloem voor schooljaar 21-22.
De gemeenteraad keurt het schoolreglement goed voor GBS De Zonnebloem voor schooljaar 21-22.
Pdf-versie

10. Kennisname goedkeuring jaarrekening 2020 van het AGB en kwijting bestuurders

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit tot goedkeuring van de jaarrekening 2020 van het AGB MMP1917 en verleent kwijting aan de bestuurders.
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit tot goedkeuring van de jaarrekening 2020 van het AGB MMP1917 en verleent kwijting aan de bestuurders.
Pdf-versie

11. Goedkeuring van het reglement voor de verhuur van gemeentelijke infrastructuur - wijziging van reglement 9 september 2019

De gemeenteraad keurt de wijziging goed.
De gemeenteraad keurt de wijziging goed.
Pdf-versie

12. Gift aan het Rode Kruis voor de watersnood in België in juli 2021

De gemeenteraad kent een gift toe aan het Rode Kruis t.b.v. € 2.500.
De gemeenteraad kent een gift toe aan het Rode Kruis t.b.v. € 2.500.
Pdf-versie

13. Motie voor het voortbestaan van de ‘nabijheidsrechtbanken’ bij de herziening van art. 186 Gerechtelijk Wetboek

Het agendapunt wordt door de gemeenteraad verdaagd.
Het agendapunt wordt door de gemeenteraad verdaagd.
Pdf-versie

14. Herziening en aanpassing bestaande zonale politieverordening tot zonale politieverordening openbare orde politiezone Arro Ieper, goedkeuring.

De gemeenteraad keurt de zonale politieverordening openbare orde politiezone Arro Ieper goed. Deze vervangt de bestaande zonale politieverordening en treedt in werking per 01.10.2021.
De gemeenteraad keurt de zonale politieverordening openbare orde politiezone Arro Ieper goed. Deze vervangt de bestaande zonale politieverordening en treedt in werking per 01.10.2021.
Pdf-versie

15. Zonale politieverordening verkeer politiezone Arro Ieper en protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor licht gemengde inbreuken en inbreuken verkeer, goedkeuring.

De gemeenteraad keurt de zonale politieverordening verkeer politiezone Arro Ieper en het pro-tocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor licht gemengde inbreu-ken en inbreuken verkeer goed. Deze zonale politieverordening treedt in werking per 01.10.2021.
De gemeenteraad keurt de zonale politieverordening verkeer politiezone Arro Ieper en het pro-tocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor licht gemengde inbreu-ken en inbreuken verkeer goed. Deze zonale politieverordening treedt in werking per 01.10.2021.
Pdf-versie

16. Beslissing houdende toetreding gemeente Assenede en Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk tot de welzijnsvereniging Audio

De gemeenteraad keurt de toetreding goed.
De gemeenteraad keurt de toetreding goed.
Pdf-versie

17. AUDIO - Kennisname jaarrekening 2020

De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening.
De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening.
Pdf-versie

18. Toegevoegd punt door raadslid Descheemaeker conform art. 20 van het decreet lokaal bestuur: Advocatenkosten ontstaan door de klacht van een kandidaat algemeen directeur en de kosten van de dading worden deels betaald door de schepenen zelf

De gemeenteraad keurt het voorstel niet goed.
De gemeenteraad keurt het voorstel niet goed.
Pdf-versie

19. Aanstelling van gemeentelijke GAS-vaststellers

De gemeenteraad stelt 3 GAS-vaststellers aan.
De gemeenteraad stelt 3 GAS-vaststellers aan.
Pdf-versie

20. Dading houdende selectieprocedure algemeen directeur

De gemeenteraad keurt de dadingsovereenkomst goed.
De gemeenteraad keurt de dadingsovereenkomst goed.
Pdf-versie