Gemeente Zonnebeke

Gemeenteraad Gemeente Zonnebeke

Gemeenteraad Gemeente Zonnebeke

Besluitenlijst van Gemeenteraad Gemeente Zonnebeke, zitting van 13 dec 2021, 20:12 uur.

Pdf-versie

GEMEENTERAAD VAN 13 DEC 2021

De voorzitter opent de vergadering om 20.12 uur.
Locatie: Raadzaal

Notulen gemeenteraad dd. 15 november 2021

De gemeenteraad keurt de notulen goed.

1. Notulen gemeenteraad dd. 15 november 2021
De gemeenteraad keurt de notulen goed.

Ontslagname door mevr. Nele Dejonghe als raadslid AGB MMP1917

De gemeenteraad aanvaardt het ontslag van mevr. Nele Dejonghe als raadslid van het AGB MMP1917.

2. Ontslagname door mevr. Nele Dejonghe als raadslid AGB MMP1917
De gemeenteraad aanvaardt het ontslag van mevr. Nele Dejonghe als raadslid van het AGB MMP1917.

Verkiezing van mevr. Daniëlle Welvaert als raadslid voor het AGB MMP1917 in opvolging van mevr. Nele Dejonghe

De gemeenteraad verkiest Daniëlle Welvaert als raadslid voor het AGB MMP1917 in opvolging van Nele Dejonghe.

3. Verkiezing van mevr. Daniëlle Welvaert als raadslid voor het AGB MMP1917 in opvolging van mevr. Nele Dejonghe
De gemeenteraad verkiest Daniëlle Welvaert als raadslid voor het AGB MMP1917 in opvolging van Nele Dejonghe.

Kennisname opvolging van mevr. Christine Van Exem door dhr. Philippe Rassalle als raadslid AGB MMP1917

De gemeenteraad neemt kennis van de opvolging van mevr. Christine Van Exem als raadslid AGB MMP1917 door dhr. Philippe Rassalle.

4. Kennisname opvolging van mevr. Christine Van Exem door dhr. Philippe Rassalle als raadslid AGB MMP1917
De gemeenteraad neemt kennis van de opvolging van mevr. Christine Van Exem als raadslid AGB MMP1917 door dhr. Philippe Rassalle.

Kennisneming ontslagname als raadslid van dhr. Marc Verstraete m.i.v. 01.01.2022.

De gemeenteraad neemt kennis van de ontslagname.

5. Kennisneming ontslagname als raadslid van dhr. Marc Verstraete m.i.v. 01.01.2022.
De gemeenteraad neemt kennis van de ontslagname.

Eedaflegging door en installatie van dhr. Philippe Rassalle als raadslid

De gemeenteraad beslist om het agendapunt te verdagen naar de eerstvolgende gemeenteraadszitting.

6. Eedaflegging door en installatie van dhr. Philippe Rassalle als raadslid
De gemeenteraad beslist om het agendapunt te verdagen naar de eerstvolgende gemeenteraadszitting.

Kennisneming ontslag van rechtswege als schepen van mevr. Sabine Vanderhaeghen m.i.v. 01.01.2022.

De gemeenteraad neemt kennis van het einde van het mandaat.

7. Kennisneming ontslag van rechtswege als schepen van mevr. Sabine Vanderhaeghen m.i.v. 01.01.2022.
De gemeenteraad neemt kennis van het einde van het mandaat.

Ambtshalve opvolging van mevr. Sabine Vanderhaeghen als schepen

De gemeenteraad neemt kennis van de verkiezing van rechtswege van dhr. Johan Demonie als schepen.

8. Ambtshalve opvolging van mevr. Sabine Vanderhaeghen als schepen
De gemeenteraad neemt kennis van de verkiezing van rechtswege van dhr. Johan Demonie als schepen.

Eedaflegging door en installatie van dhr. Johan Demonie als schepen

De gemeenteraad neemt kennis van de de eedaflegging door en installatie van dhr. Johan Demonie als schepen

9. Eedaflegging door en installatie van dhr. Johan Demonie als schepen
De gemeenteraad neemt kennis van de de eedaflegging door en installatie van dhr. Johan Demonie als schepen

Kennisneming ontslagname als raadslid van mevr. Sabine Vanderhaeghen m.i.v. 01.01.2022.

De gemeenteraad neemt kennis van de ontslagname.

10. Kennisneming ontslagname als raadslid van mevr. Sabine Vanderhaeghen m.i.v. 01.01.2022.
De gemeenteraad neemt kennis van de ontslagname.

Eedaflegging door en installatie van mevr. Christine Van Exem als raadslid

De gemeenteraad beslist om het agendapunt te verdagen naar de eerstvolgende gemeenteraadszitting.

11. Eedaflegging door en installatie van mevr. Christine Van Exem als raadslid
De gemeenteraad beslist om het agendapunt te verdagen naar de eerstvolgende gemeenteraadszitting.

Goedkeuring aanpassing meerjarenplan AGB MMP1917

De gemeenteraad keurt de aanpassing meerjarenbegroting van het AGB MMP1917 goed.

12. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan AGB MMP1917
De gemeenteraad keurt de aanpassing meerjarenbegroting van het AGB MMP1917 goed.

Kennisname van de goedkeuring door het Agentschap Binnenlands Bestuur van de 3de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente en ocmw dd. 13.09.2021

De gemeenteraad neemt kennis van de goedkeuring door het Agentschap Binnenlands Bestuur van de 3de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente en het ocmw.

13. Kennisname van de goedkeuring door het Agentschap Binnenlands Bestuur van de 3de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente en ocmw dd. 13.09.2021
De gemeenteraad neemt kennis van de goedkeuring door het Agentschap Binnenlands Bestuur van de 3de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente en het ocmw.

Hulpverleningszone Westhoek - Financiële verdeelsleutel 2022, goedkeuring

De gemeenteraad stelt de financiële verdeelsleutel vast voor 2022.

14. Hulpverleningszone Westhoek - Financiële verdeelsleutel 2022, goedkeuring
De gemeenteraad stelt de financiële verdeelsleutel vast voor 2022.

Samenwerkingsovereenkomst betreffende de gemeentelijke administratieve sancties GAS 4 met de stad Ieper - goedkeuring

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst met stad Ieper goed.

15. Samenwerkingsovereenkomst betreffende de gemeentelijke administratieve sancties GAS 4 met de stad Ieper - goedkeuring
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst met stad Ieper goed.

Goedkeuring gemeentelijk subsidiereglement voor onderhoudswerken aan een veldkapelletje, veldkruis of calvarieberg

De gemeenteraad keurt de aanpassing aan het gemeentelijk subsidiereglement voor onderhoudswerken aan een veldkapelletje, veldkruis of calvarieberg goed.

16. Goedkeuring gemeentelijk subsidiereglement voor onderhoudswerken aan een veldkapelletje, veldkruis of calvarieberg
De gemeenteraad keurt de aanpassing aan het gemeentelijk subsidiereglement voor onderhoudswerken aan een veldkapelletje, veldkruis of calvarieberg goed.

Gemeentelijk retributiereglement afvalverwerking en -ophaling

De gemeenteraad keurt het gemeentelijk retributiereglement afvalverwerking en -ophaling voor 2022 goed.

17. Gemeentelijk retributiereglement afvalverwerking en -ophaling
De gemeenteraad keurt het gemeentelijk retributiereglement afvalverwerking en -ophaling voor 2022 goed.

Goedkeuring aanvullend verkeersreglement - beperkte parkeertijd

De gemeenteraad keurt het aanvullend verkeersreglement voor de invoering van een beperkte parkeertijd in de diverse deelgemeenten goed.

18. Goedkeuring aanvullend verkeersreglement - beperkte parkeertijd
De gemeenteraad keurt het aanvullend verkeersreglement voor de invoering van een beperkte parkeertijd in de diverse deelgemeenten goed.

Heffen van een belasting op de afgifte administratieve stukken en prestaties met ingang van 1 januari 2022

De gemeenteraad keurt de nieuwe cijfers en de uitbreiding van het aantal prestaties goed.

19. Heffen van een belasting op de afgifte administratieve stukken en prestaties met ingang van 1 januari 2022
De gemeenteraad keurt de nieuwe cijfers en de uitbreiding van het aantal prestaties goed.

Reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging

De gemeenteraad keurt de aanpassing aan het reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging goed.

20. Reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging
De gemeenteraad keurt de aanpassing aan het reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging goed.

Reglement op de leurhandel ter gelegenheid van de Kasteelcross 2022

De gemeenteraad neemt geen beslissing in dit dossier, daar de Kasteelcross werd geannuleeerd.

21. Reglement op de leurhandel ter gelegenheid van de Kasteelcross 2022
De gemeenteraad neemt geen beslissing in dit dossier, daar de Kasteelcross werd geannuleeerd.

MIROM - Goedkeuren van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van MIROM dd. 14 december 2021

De gemeenteraad keurt de agenda goed van de buitengewone algemene vergadering van MIROM dd. 14 december 2021.

22. MIROM - Goedkeuren van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van MIROM dd. 14 december 2021
De gemeenteraad keurt de agenda goed van de buitengewone algemene vergadering van MIROM dd. 14 december 2021.

WVI - Goedkeuring buitengewone agenda algemene vergadering dd. 15 december 2021

De gemeenteraad keurt de agenda goed van de buitengewone algemene vergadering van WVI dd. 15 december 2021.

23. WVI - Goedkeuring buitengewone agenda algemene vergadering dd. 15 december 2021
De gemeenteraad keurt de agenda goed van de buitengewone algemene vergadering van WVI dd. 15 december 2021.

Toegevoegd punt door raadslid Descheemaeker conform art. 20 van het decreet lokaal bestuur: aanpassen huishoudelijk reglement

De gemeenteraad keurt het voorstel niet goed.

24. Toegevoegd punt door raadslid Descheemaeker conform art. 20 van het decreet lokaal bestuur: aanpassen huishoudelijk reglement
De gemeenteraad keurt het voorstel niet goed.

Toegevoegd punt door raadslid Descheemaeker conform art. 20 van het decreet lokaal bestuur: publiceren besluiten gemeenteraad webtoepassing

De gemeenteraad keurt het voorstel niet goed.

25. Toegevoegd punt door raadslid Descheemaeker conform art. 20 van het decreet lokaal bestuur: publiceren besluiten gemeenteraad webtoepassing
De gemeenteraad keurt het voorstel niet goed.

1. Notulen gemeenteraad dd. 15 november 2021

De gemeenteraad keurt de notulen goed.
De gemeenteraad keurt de notulen goed.
Pdf-versie

2. Ontslagname door mevr. Nele Dejonghe als raadslid AGB MMP1917

De gemeenteraad aanvaardt het ontslag van mevr. Nele Dejonghe als raadslid van het AGB MMP1917.
De gemeenteraad aanvaardt het ontslag van mevr. Nele Dejonghe als raadslid van het AGB MMP1917.
Pdf-versie

3. Verkiezing van mevr. Daniëlle Welvaert als raadslid voor het AGB MMP1917 in opvolging van mevr. Nele Dejonghe

De gemeenteraad verkiest Daniëlle Welvaert als raadslid voor het AGB MMP1917 in opvolging van Nele Dejonghe.
De gemeenteraad verkiest Daniëlle Welvaert als raadslid voor het AGB MMP1917 in opvolging van Nele Dejonghe.
Pdf-versie

4. Kennisname opvolging van mevr. Christine Van Exem door dhr. Philippe Rassalle als raadslid AGB MMP1917

De gemeenteraad neemt kennis van de opvolging van mevr. Christine Van Exem als raadslid AGB MMP1917 door dhr. Philippe Rassalle.
De gemeenteraad neemt kennis van de opvolging van mevr. Christine Van Exem als raadslid AGB MMP1917 door dhr. Philippe Rassalle.
Pdf-versie

5. Kennisneming ontslagname als raadslid van dhr. Marc Verstraete m.i.v. 01.01.2022.

De gemeenteraad neemt kennis van de ontslagname.
De gemeenteraad neemt kennis van de ontslagname.
Pdf-versie

6. Eedaflegging door en installatie van dhr. Philippe Rassalle als raadslid

De gemeenteraad beslist om het agendapunt te verdagen naar de eerstvolgende gemeenteraadszitting.
De gemeenteraad beslist om het agendapunt te verdagen naar de eerstvolgende gemeenteraadszitting.
Pdf-versie

7. Kennisneming ontslag van rechtswege als schepen van mevr. Sabine Vanderhaeghen m.i.v. 01.01.2022.

De gemeenteraad neemt kennis van het einde van het mandaat.
De gemeenteraad neemt kennis van het einde van het mandaat.
Pdf-versie

8. Ambtshalve opvolging van mevr. Sabine Vanderhaeghen als schepen

De gemeenteraad neemt kennis van de verkiezing van rechtswege van dhr. Johan Demonie als schepen.
De gemeenteraad neemt kennis van de verkiezing van rechtswege van dhr. Johan Demonie als schepen.
Pdf-versie

9. Eedaflegging door en installatie van dhr. Johan Demonie als schepen

De gemeenteraad neemt kennis van de de eedaflegging door en installatie van dhr. Johan Demonie als schepen
De gemeenteraad neemt kennis van de de eedaflegging door en installatie van dhr. Johan Demonie als schepen
Pdf-versie

10. Kennisneming ontslagname als raadslid van mevr. Sabine Vanderhaeghen m.i.v. 01.01.2022.

De gemeenteraad neemt kennis van de ontslagname.
De gemeenteraad neemt kennis van de ontslagname.
Pdf-versie

11. Eedaflegging door en installatie van mevr. Christine Van Exem als raadslid

De gemeenteraad beslist om het agendapunt te verdagen naar de eerstvolgende gemeenteraadszitting.
De gemeenteraad beslist om het agendapunt te verdagen naar de eerstvolgende gemeenteraadszitting.
Pdf-versie

12. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan AGB MMP1917

De gemeenteraad keurt de aanpassing meerjarenbegroting van het AGB MMP1917 goed.
De gemeenteraad keurt de aanpassing meerjarenbegroting van het AGB MMP1917 goed.
Pdf-versie

13. Kennisname van de goedkeuring door het Agentschap Binnenlands Bestuur van de 3de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente en ocmw dd. 13.09.2021

De gemeenteraad neemt kennis van de goedkeuring door het Agentschap Binnenlands Bestuur van de 3de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente en het ocmw.
De gemeenteraad neemt kennis van de goedkeuring door het Agentschap Binnenlands Bestuur van de 3de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente en het ocmw.
Pdf-versie

14. Hulpverleningszone Westhoek - Financiële verdeelsleutel 2022, goedkeuring

De gemeenteraad stelt de financiële verdeelsleutel vast voor 2022.
De gemeenteraad stelt de financiële verdeelsleutel vast voor 2022.
Pdf-versie

15. Samenwerkingsovereenkomst betreffende de gemeentelijke administratieve sancties GAS 4 met de stad Ieper - goedkeuring

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst met stad Ieper goed.
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst met stad Ieper goed.
Pdf-versie

16. Goedkeuring gemeentelijk subsidiereglement voor onderhoudswerken aan een veldkapelletje, veldkruis of calvarieberg

De gemeenteraad keurt de aanpassing aan het gemeentelijk subsidiereglement voor onderhoudswerken aan een veldkapelletje, veldkruis of calvarieberg goed.
De gemeenteraad keurt de aanpassing aan het gemeentelijk subsidiereglement voor onderhoudswerken aan een veldkapelletje, veldkruis of calvarieberg goed.
Pdf-versie

17. Gemeentelijk retributiereglement afvalverwerking en -ophaling

De gemeenteraad keurt het gemeentelijk retributiereglement afvalverwerking en -ophaling voor 2022 goed.
De gemeenteraad keurt het gemeentelijk retributiereglement afvalverwerking en -ophaling voor 2022 goed.
Pdf-versie

18. Goedkeuring aanvullend verkeersreglement - beperkte parkeertijd

De gemeenteraad keurt het aanvullend verkeersreglement voor de invoering van een beperkte parkeertijd in de diverse deelgemeenten goed.
De gemeenteraad keurt het aanvullend verkeersreglement voor de invoering van een beperkte parkeertijd in de diverse deelgemeenten goed.
Pdf-versie

19. Heffen van een belasting op de afgifte administratieve stukken en prestaties met ingang van 1 januari 2022

De gemeenteraad keurt de nieuwe cijfers en de uitbreiding van het aantal prestaties goed.
De gemeenteraad keurt de nieuwe cijfers en de uitbreiding van het aantal prestaties goed.
Pdf-versie

20. Reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging

De gemeenteraad keurt de aanpassing aan het reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging goed.
De gemeenteraad keurt de aanpassing aan het reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging goed.
Pdf-versie

21. Reglement op de leurhandel ter gelegenheid van de Kasteelcross 2022

De gemeenteraad neemt geen beslissing in dit dossier, daar de Kasteelcross werd geannuleeerd.
De gemeenteraad neemt geen beslissing in dit dossier, daar de Kasteelcross werd geannuleeerd.
Pdf-versie
GEEN BESLISSING

22. MIROM - Goedkeuren van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van MIROM dd. 14 december 2021

De gemeenteraad keurt de agenda goed van de buitengewone algemene vergadering van MIROM dd. 14 december 2021.
De gemeenteraad keurt de agenda goed van de buitengewone algemene vergadering van MIROM dd. 14 december 2021.
Pdf-versie

23. WVI - Goedkeuring buitengewone agenda algemene vergadering dd. 15 december 2021

De gemeenteraad keurt de agenda goed van de buitengewone algemene vergadering van WVI dd. 15 december 2021.
De gemeenteraad keurt de agenda goed van de buitengewone algemene vergadering van WVI dd. 15 december 2021.
Pdf-versie

24. Toegevoegd punt door raadslid Descheemaeker conform art. 20 van het decreet lokaal bestuur: aanpassen huishoudelijk reglement

De gemeenteraad keurt het voorstel niet goed.
De gemeenteraad keurt het voorstel niet goed.
Pdf-versie

25. Toegevoegd punt door raadslid Descheemaeker conform art. 20 van het decreet lokaal bestuur: publiceren besluiten gemeenteraad webtoepassing

De gemeenteraad keurt het voorstel niet goed.
De gemeenteraad keurt het voorstel niet goed.
Pdf-versie