Gemeente Zonnebeke

Gemeenteraad Gemeente Zonnebeke

Gemeenteraad Gemeente Zonnebeke

Besluitenlijst van Gemeenteraad Gemeente Zonnebeke, zitting van 14 feb 2022, 20:52 uur.

Pdf-versie

GEMEENTERAAD VAN 14 FEB 2022

De voorzitter opent de vergadering om 20.52 uur.
Locatie: Raadzaal

Notulen gemeenteraad dd. 10 januari 2022

De gemeenteraad keurt de notulen goed.

1. Notulen gemeenteraad dd. 10 januari 2022
De gemeenteraad keurt de notulen goed.

Retributiereglement IBA

De gemeenteraad keurt het retributiereglement goed.

2. Retributiereglement IBA
De gemeenteraad keurt het retributiereglement goed.

Riviercontract Heulebeek - goedkeuring riviercontract

De gemeenteraad keurt het definitieve ontwerp van het riviercontract Heulebeek goed.

3. Riviercontract Heulebeek - goedkeuring riviercontract
De gemeenteraad keurt het definitieve ontwerp van het riviercontract Heulebeek goed.

Goedkeuring wijziging meerjarenplan 2022/1 kerkfabriek Zandvoorde

De gemeenteraad keurt het gewijzigd meerjarenplan goed.

4. Goedkeuring wijziging meerjarenplan 2022/1 kerkfabriek Zandvoorde
De gemeenteraad keurt het gewijzigd meerjarenplan goed.

Gezamenlijke overheidsopdracht "Hospitalisatieverzekering 2023-2026" - deelname en machtiging stad Ieper: goedkeuring

De gemeenteraad beslist tot deelname aan de gezamenlijke overheidsopdracht, machtigt stad Ieper om de aanbestedingsprocedure en plaatsingsprocedure te voeren en een beslissing te nemen inzake gunning, en verleent goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst.

5. Gezamenlijke overheidsopdracht "Hospitalisatieverzekering 2023-2026" - deelname en machtiging stad Ieper: goedkeuring
De gemeenteraad beslist tot deelname aan de gezamenlijke overheidsopdracht, machtigt stad Ieper om de aanbestedingsprocedure en plaatsingsprocedure te voeren en een beslissing te nemen inzake gunning, en verleent goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst.

Aanpassen arbeidsreglement: hoofdstuk gegevensbescherming

De gemeenteraad keurt het aangepaste arbeidsreglement goed.

6. Aanpassen arbeidsreglement: hoofdstuk gegevensbescherming
De gemeenteraad keurt het aangepaste arbeidsreglement goed.

Aanpassen arbeidsreglement: bijlage V Camerapolicy

De gemeenteraad keurt het aangepaste arbeidsreglement goed.

7. Aanpassen arbeidsreglement: bijlage V Camerapolicy
De gemeenteraad keurt het aangepaste arbeidsreglement goed.

Gedeeltelijke beëindiging erfpacht AGB MMP1917

De gemeenteraad gaat akkoord met de ontwerpakte om de erfpacht van het AGB ten opzichte van de Gemeente Zonnebeke gedeeltelijk te beëindigen met betrekking tot het onroerend goed landhuis en medegaande grond.

8. Gedeeltelijke beëindiging erfpacht AGB MMP1917
De gemeenteraad gaat akkoord met de ontwerpakte om de erfpacht van het AGB ten opzichte van de Gemeente Zonnebeke gedeeltelijk te beëindigen met betrekking tot het onroerend goed landhuis en medegaande grond.

Kennisname ondernemingsplan en budgetvoorstel 2022 vzw De Heksenstoet

De gemeenteraad neemt kennis van het ondernemingsplan en het budgetvoorstel 2022 van vzw De Heksenstoet.

9. Kennisname ondernemingsplan en budgetvoorstel 2022 vzw De Heksenstoet
De gemeenteraad neemt kennis van het ondernemingsplan en het budgetvoorstel 2022 van vzw De Heksenstoet.

Kennisname ondernemingsplan en budgetvoorstel 2022 vzw De Oude Kaasmakerij

De gemeenteraad neemt kennis van het ondernemingsplan 2022 en het budgetplan 2022 van vzw De Oude Kaasmakerij.

10. Kennisname ondernemingsplan en budgetvoorstel 2022 vzw De Oude Kaasmakerij
De gemeenteraad neemt kennis van het ondernemingsplan 2022 en het budgetplan 2022 van vzw De Oude Kaasmakerij.

Aanvraag voorafgaande vergunning voor de realisatie van een lokaal dienstencentrum

De gemeenteraad beslist tot indiening van de aanvraag tot voorafgaande vergunning voor de realisatie van een lokaal dienstencentrum.

11. Aanvraag voorafgaande vergunning voor de realisatie van een lokaal dienstencentrum
De gemeenteraad beslist tot indiening van de aanvraag tot voorafgaande vergunning voor de realisatie van een lokaal dienstencentrum.

De Watergroep - Aanduiden van een vertegenwoordiger in het aandeelhoudersbestuur voor de rioolwaterdienst (Riopactcomité) voor de resterende periode van de legislatuur 2019-2024

De gemeenteraad duidt een vertegenwoordiger aan voor het aandeelhoudersbestuur voor de rioolwaterdienst (Riopactcomité) voor de resterende periode van de legislatuur 2019-2024.

12. De Watergroep - Aanduiden van een vertegenwoordiger in het aandeelhoudersbestuur voor de rioolwaterdienst (Riopactcomité) voor de resterende periode van de legislatuur 2019-2024
De gemeenteraad duidt een vertegenwoordiger aan voor het aandeelhoudersbestuur voor de rioolwaterdienst (Riopactcomité) voor de resterende periode van de legislatuur 2019-2024.

Regionaal Landschap Westhoek - Voordracht van een bestuurslid in de Raad van Bestuur van Regionaal Landschap Westhoek voor de legislatuur 2019-2024

De gemeenteraad duidt een bestuurslid in de Raad van Bestuur aan van Regionaal Landschap Westhoek voor de legislatuur 2019-2024

13. Regionaal Landschap Westhoek - Voordracht van een bestuurslid in de Raad van Bestuur van Regionaal Landschap Westhoek voor de legislatuur 2019-2024
De gemeenteraad duidt een bestuurslid in de Raad van Bestuur aan van Regionaal Landschap Westhoek voor de legislatuur 2019-2024

Regionaal Landschap Westhoek - Aanduiding van twee plaatsvervangers in de algemene vergadering van Regionaal Landschap Westhoek voor de resterende duur van de legislatuur 2019-2024

De gemeenteraad duidt twee plaatsvervangers aan in de algemene vergadering van Regionaal Landschap Westhoek voor de resterende duur van de legislatuur 2019-2024.

14. Regionaal Landschap Westhoek - Aanduiding van twee plaatsvervangers in de algemene vergadering van Regionaal Landschap Westhoek voor de resterende duur van de legislatuur 2019-2024
De gemeenteraad duidt twee plaatsvervangers aan in de algemene vergadering van Regionaal Landschap Westhoek voor de resterende duur van de legislatuur 2019-2024.

Bekkenbestuur Leiebekken - Aanduiding gemeentelijke mandataris - plaatsvervangend lid

De gemeenteraad duidt een gemeentelijke mandataris aan als plaatsvervangend lid voor het bekkenbestuur van het Leiebekken.

15. Bekkenbestuur Leiebekken - Aanduiding gemeentelijke mandataris - plaatsvervangend lid
De gemeenteraad duidt een gemeentelijke mandataris aan als plaatsvervangend lid voor het bekkenbestuur van het Leiebekken.

Bekkenbestuur IJzerbekken - Aanduiding gemeentelijke mandataris - plaatsvervangend lid

De gemeenteraad duidt een gemeentelijke mandataris aan als plaatsvervangend lid voor het bekkenbestuur van het IJzerbekken.

16. Bekkenbestuur IJzerbekken - Aanduiding gemeentelijke mandataris - plaatsvervangend lid
De gemeenteraad duidt een gemeentelijke mandataris aan als plaatsvervangend lid voor het bekkenbestuur van het IJzerbekken.

PC De Craeye - Aanduiden van een nieuwe plaatsvervanger van de eerste vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van VZW Parochiaal Centrum De Craeye voor de resterende periode van de legislatuur 2019-2024

De gemeenteraad duidt een nieuwe plaatsvervanger van de eerste vertegenwoordiger aan voor de algemene vergadering van VZW Parochiaal Centrum De Craeye voor de resterende periode van de legislatuur 2019-2024.

17. PC De Craeye - Aanduiden van een nieuwe plaatsvervanger van de eerste vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van VZW Parochiaal Centrum De Craeye voor de resterende periode van de legislatuur 2019-2024
De gemeenteraad duidt een nieuwe plaatsvervanger van de eerste vertegenwoordiger aan voor de algemene vergadering van VZW Parochiaal Centrum De Craeye voor de resterende periode van de legislatuur 2019-2024.

Politieraad - Kennisname ontslagname raadslid Annelies Vancoillie en opvolging door Frans Deleu

De gemeenteraad neemt kennis van de ontslagname van Annelies Vancoillie in de Politieraad en van haar opvolging door Frans Deleu

18. Politieraad - Kennisname ontslagname raadslid Annelies Vancoillie en opvolging door Frans Deleu
De gemeenteraad neemt kennis van de ontslagname van Annelies Vancoillie in de Politieraad en van haar opvolging door Frans Deleu

AUDIO - Kennisname verslag Algemene Vergadering van 17.12.2021

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag

19. AUDIO - Kennisname verslag Algemene Vergadering van 17.12.2021
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag

1. Notulen gemeenteraad dd. 10 januari 2022

De gemeenteraad keurt de notulen goed.
De gemeenteraad keurt de notulen goed.
Pdf-versie

2. Retributiereglement IBA

De gemeenteraad keurt het retributiereglement goed.
De gemeenteraad keurt het retributiereglement goed.
Pdf-versie

3. Riviercontract Heulebeek - goedkeuring riviercontract

De gemeenteraad keurt het definitieve ontwerp van het riviercontract Heulebeek goed.
De gemeenteraad keurt het definitieve ontwerp van het riviercontract Heulebeek goed.
Pdf-versie

4. Goedkeuring wijziging meerjarenplan 2022/1 kerkfabriek Zandvoorde

De gemeenteraad keurt het gewijzigd meerjarenplan goed.
De gemeenteraad keurt het gewijzigd meerjarenplan goed.
Pdf-versie

5. Gezamenlijke overheidsopdracht "Hospitalisatieverzekering 2023-2026" - deelname en machtiging stad Ieper: goedkeuring

De gemeenteraad beslist tot deelname aan de gezamenlijke overheidsopdracht, machtigt stad Ieper om de aanbestedingsprocedure en plaatsingsprocedure te voeren en een beslissing te nemen inzake gunning, en verleent goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst.
De gemeenteraad beslist tot deelname aan de gezamenlijke overheidsopdracht, machtigt stad Ieper om de aanbestedingsprocedure en plaatsingsprocedure te voeren en een beslissing te nemen inzake gunning, en verleent goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst.
Pdf-versie

6. Aanpassen arbeidsreglement: hoofdstuk gegevensbescherming

De gemeenteraad keurt het aangepaste arbeidsreglement goed.
De gemeenteraad keurt het aangepaste arbeidsreglement goed.
Pdf-versie

7. Aanpassen arbeidsreglement: bijlage V Camerapolicy

De gemeenteraad keurt het aangepaste arbeidsreglement goed.
De gemeenteraad keurt het aangepaste arbeidsreglement goed.
Pdf-versie

8. Gedeeltelijke beëindiging erfpacht AGB MMP1917

De gemeenteraad gaat akkoord met de ontwerpakte om de erfpacht van het AGB ten opzichte van de Gemeente Zonnebeke gedeeltelijk te beëindigen met betrekking tot het onroerend goed landhuis en medegaande grond.
De gemeenteraad gaat akkoord met de ontwerpakte om de erfpacht van het AGB ten opzichte van de Gemeente Zonnebeke gedeeltelijk te beëindigen met betrekking tot het onroerend goed landhuis en medegaande grond.
Pdf-versie

9. Kennisname ondernemingsplan en budgetvoorstel 2022 vzw De Heksenstoet

De gemeenteraad neemt kennis van het ondernemingsplan en het budgetvoorstel 2022 van vzw De Heksenstoet.
De gemeenteraad neemt kennis van het ondernemingsplan en het budgetvoorstel 2022 van vzw De Heksenstoet.
Pdf-versie

10. Kennisname ondernemingsplan en budgetvoorstel 2022 vzw De Oude Kaasmakerij

De gemeenteraad neemt kennis van het ondernemingsplan 2022 en het budgetplan 2022 van vzw De Oude Kaasmakerij.
De gemeenteraad neemt kennis van het ondernemingsplan 2022 en het budgetplan 2022 van vzw De Oude Kaasmakerij.
Pdf-versie

11. Aanvraag voorafgaande vergunning voor de realisatie van een lokaal dienstencentrum

De gemeenteraad beslist tot indiening van de aanvraag tot voorafgaande vergunning voor de realisatie van een lokaal dienstencentrum.
De gemeenteraad beslist tot indiening van de aanvraag tot voorafgaande vergunning voor de realisatie van een lokaal dienstencentrum.
Pdf-versie

12. De Watergroep - Aanduiden van een vertegenwoordiger in het aandeelhoudersbestuur voor de rioolwaterdienst (Riopactcomité) voor de resterende periode van de legislatuur 2019-2024

De gemeenteraad duidt een vertegenwoordiger aan voor het aandeelhoudersbestuur voor de rioolwaterdienst (Riopactcomité) voor de resterende periode van de legislatuur 2019-2024.
De gemeenteraad duidt een vertegenwoordiger aan voor het aandeelhoudersbestuur voor de rioolwaterdienst (Riopactcomité) voor de resterende periode van de legislatuur 2019-2024.
Pdf-versie

13. Regionaal Landschap Westhoek - Voordracht van een bestuurslid in de Raad van Bestuur van Regionaal Landschap Westhoek voor de legislatuur 2019-2024

De gemeenteraad duidt een bestuurslid in de Raad van Bestuur aan van Regionaal Landschap Westhoek voor de legislatuur 2019-2024
De gemeenteraad duidt een bestuurslid in de Raad van Bestuur aan van Regionaal Landschap Westhoek voor de legislatuur 2019-2024
Pdf-versie

14. Regionaal Landschap Westhoek - Aanduiding van twee plaatsvervangers in de algemene vergadering van Regionaal Landschap Westhoek voor de resterende duur van de legislatuur 2019-2024

De gemeenteraad duidt twee plaatsvervangers aan in de algemene vergadering van Regionaal Landschap Westhoek voor de resterende duur van de legislatuur 2019-2024.
De gemeenteraad duidt twee plaatsvervangers aan in de algemene vergadering van Regionaal Landschap Westhoek voor de resterende duur van de legislatuur 2019-2024.
Pdf-versie

15. Bekkenbestuur Leiebekken - Aanduiding gemeentelijke mandataris - plaatsvervangend lid

De gemeenteraad duidt een gemeentelijke mandataris aan als plaatsvervangend lid voor het bekkenbestuur van het Leiebekken.
De gemeenteraad duidt een gemeentelijke mandataris aan als plaatsvervangend lid voor het bekkenbestuur van het Leiebekken.
Pdf-versie

16. Bekkenbestuur IJzerbekken - Aanduiding gemeentelijke mandataris - plaatsvervangend lid

De gemeenteraad duidt een gemeentelijke mandataris aan als plaatsvervangend lid voor het bekkenbestuur van het IJzerbekken.
De gemeenteraad duidt een gemeentelijke mandataris aan als plaatsvervangend lid voor het bekkenbestuur van het IJzerbekken.
Pdf-versie

17. PC De Craeye - Aanduiden van een nieuwe plaatsvervanger van de eerste vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van VZW Parochiaal Centrum De Craeye voor de resterende periode van de legislatuur 2019-2024

De gemeenteraad duidt een nieuwe plaatsvervanger van de eerste vertegenwoordiger aan voor de algemene vergadering van VZW Parochiaal Centrum De Craeye voor de resterende periode van de legislatuur 2019-2024.
De gemeenteraad duidt een nieuwe plaatsvervanger van de eerste vertegenwoordiger aan voor de algemene vergadering van VZW Parochiaal Centrum De Craeye voor de resterende periode van de legislatuur 2019-2024.
Pdf-versie

18. Politieraad - Kennisname ontslagname raadslid Annelies Vancoillie en opvolging door Frans Deleu

De gemeenteraad neemt kennis van de ontslagname van Annelies Vancoillie in de Politieraad en van haar opvolging door Frans Deleu
De gemeenteraad neemt kennis van de ontslagname van Annelies Vancoillie in de Politieraad en van haar opvolging door Frans Deleu
Pdf-versie

19. AUDIO - Kennisname verslag Algemene Vergadering van 17.12.2021

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag
Pdf-versie