Gemeente Zonnebeke

Gemeenteraad Gemeente Zonnebeke

Gemeenteraad Gemeente Zonnebeke

Besluitenlijst van Gemeenteraad Gemeente Zonnebeke, zitting van 14 mrt 2022, 20:15 uur.

Pdf-versie

GEMEENTERAAD VAN 14 MRT 2022

De voorzitter opent de vergadering om 20.15 uur.
Locatie: Raadzaal

Toegevoegd punt bij hoogdringendheid ingediend door raadslid Deleu: Akkoord om de vergadering van vanavond in hybride vorm te laten doorgaan en voorstel tot aanpassing om in de toekomst hybride ter vergaderen mogelijk te maken

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de toevoeging bij hoogdringendheid van dit agendapunt aan de dagorde., beslist dat de zitting van 14 maart 2022 op hybride wijze kan plaatsvinden en keurt het addendum bij het huishoudelijk reglement goed.

1. Toegevoegd punt bij hoogdringendheid ingediend door raadslid Deleu: Akkoord om de vergadering van vanavond in hybride vorm te laten doorgaan en voorstel tot aanpassing om in de toekomst hybride ter vergaderen mogelijk te maken
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de toevoeging bij hoogdringendheid van dit agendapunt aan de dagorde., beslist dat de zitting van 14 maart 2022 op hybride wijze kan plaatsvinden en keurt het addendum bij het huishoudelijk reglement goed.

Opheffing van het besluit van de gemeenteraad dd. 15.11.2021 m.b.t. ‘Toegevoegd punt: Voorstel om opnieuw digitaal te vergaderen n.a.v. de toename van de COVID-19-besmettingen’

De gemeenteraad beslist tot opheffing van het besluit van de gemeenteraad dd. 15.11.2021.

2. Opheffing van het besluit van de gemeenteraad dd. 15.11.2021 m.b.t. ‘Toegevoegd punt: Voorstel om opnieuw digitaal te vergaderen n.a.v. de toename van de COVID-19-besmettingen’
De gemeenteraad beslist tot opheffing van het besluit van de gemeenteraad dd. 15.11.2021.

Notulen gemeenteraad dd. 14 februari 2022

De gemeenteraad keurt de notulen goed.

3. Notulen gemeenteraad dd. 14 februari 2022
De gemeenteraad keurt de notulen goed.

Kostenloze grondoverdracht naar openbaar domein van de wegenis, riolering en groenzones in de verkaveling Walleghemsgoed te Zonnebeke

De gemeenteraad keurt de overdrachtsakte goed.

4. Kostenloze grondoverdracht naar openbaar domein van de wegenis, riolering en groenzones in de verkaveling Walleghemsgoed te Zonnebeke
De gemeenteraad keurt de overdrachtsakte goed.

Gedeeltelijke herziening GRUP "Albertstraat Noord" - goedkeuring gemeenteraad

De gemeenteraad keurt de gedeeltelijke herziening GRUP "Albertstraat Noord" goed.

5. Gedeeltelijke herziening GRUP "Albertstraat Noord" - goedkeuring gemeenteraad
De gemeenteraad keurt de gedeeltelijke herziening GRUP "Albertstraat Noord" goed.

Concessieovereenkomst voor het leveren, plaatsen en exploiteren van snellaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen op het grondgebied van de gemeente Zonnebeke - goedkeuring bestek

De gemeenteraad keurt het bestek goed.

6. Concessieovereenkomst voor het leveren, plaatsen en exploiteren van snellaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen op het grondgebied van de gemeente Zonnebeke - goedkeuring bestek
De gemeenteraad keurt het bestek goed.

Kennisname van de voorziene werken aan de diverse schoolomgevingen en schoolroutes

De gemeenteraad neemt kennis van de voorziene werken.

7. Kennisname van de voorziene werken aan de diverse schoolomgevingen en schoolroutes
De gemeenteraad neemt kennis van de voorziene werken.

Kennisname van de beleidsnota "Veilig fietsen doorheen Zonnebeke in 2030"

De gemeenteraad kennis van de beleidsnota.

8. Kennisname van de beleidsnota "Veilig fietsen doorheen Zonnebeke in 2030"
De gemeenteraad kennis van de beleidsnota.

Goedkeuring sociaal woonbeleidsconvenant

De gemeenteraad sluit een sociaal woonbeleidsconvenant af met de Vlaamse regering voor de realisatie van 22 bijkomende sociale huurwoningen in de periode 1 maart 2022 - 28 februari 2025.

9. Goedkeuring sociaal woonbeleidsconvenant
De gemeenteraad sluit een sociaal woonbeleidsconvenant af met de Vlaamse regering voor de realisatie van 22 bijkomende sociale huurwoningen in de periode 1 maart 2022 - 28 februari 2025.

Herstellingswerken Waterstraat - Kleine Ieperstraat in Zonnebeke en de Vijfwegenstraat in Ieper - goedkeuring bestek, raming en gunningswijze.

De gemeenteraad gaat akkoord met de gezamenlijke uitvoering van de herstellingswerken in de Waterstraat, de Kleine Ieperstraat en de Vijfwegenstraat in Ieper en keurt het voorstel van de stad Ieper goed.

10. Herstellingswerken Waterstraat - Kleine Ieperstraat in Zonnebeke en de Vijfwegenstraat in Ieper - goedkeuring bestek, raming en gunningswijze.
De gemeenteraad gaat akkoord met de gezamenlijke uitvoering van de herstellingswerken in de Waterstraat, de Kleine Ieperstraat en de Vijfwegenstraat in Ieper en keurt het voorstel van de stad Ieper goed.

Kennisname vaststellingen ABB bij aanpassing MJP van AGB MMP1917

De gemeenteraad neemt kennis van de vaststellingen van het Agentschap Binnenlands Bestuur bij de aanpassing van het meerjarenplan van het AGB MMP1917.

11. Kennisname vaststellingen ABB bij aanpassing MJP van AGB MMP1917
De gemeenteraad neemt kennis van de vaststellingen van het Agentschap Binnenlands Bestuur bij de aanpassing van het meerjarenplan van het AGB MMP1917.

Kennisname bestaande vaste bewakingscamera's op besloten en niet-besloten plaatsen op grondgebied Groot-Zonnebeke

De gemeenteraad neemt kennis van de reeds bestaande vaste bewakingscamera's.

12. Kennisname bestaande vaste bewakingscamera's op besloten en niet-besloten plaatsen op grondgebied Groot-Zonnebeke
De gemeenteraad neemt kennis van de reeds bestaande vaste bewakingscamera's.

Advies van de gemeenteraad m.b.t. het gebruik van vaste bewakingscamera's op een niet-besloten plaats: toegangspoort depot technische dienst, toegangspoorten beide gemeentescholen en op de site de Kortekeer

De gemeenteraad verleent een gunstig advies.

13. Advies van de gemeenteraad m.b.t. het gebruik van vaste bewakingscamera's op een niet-besloten plaats: toegangspoort depot technische dienst, toegangspoorten beide gemeentescholen en op de site de Kortekeer
De gemeenteraad verleent een gunstig advies.

Advies van de gemeenteraad m.b.t. het gebruik van enkele tijdelijke vaste bewakingscamera's op een niet-besloten plaats (grondgebied Groot-Zonnebeke)

De gemeenteraad verleent een gunstig advies.

14. Advies van de gemeenteraad m.b.t. het gebruik van enkele tijdelijke vaste bewakingscamera's op een niet-besloten plaats (grondgebied Groot-Zonnebeke)
De gemeenteraad verleent een gunstig advies.

Retributiereglement op de begraafplaatsen

De gemeenteraad keurt het aangepaste retributiereglement goed.

15. Retributiereglement op de begraafplaatsen
De gemeenteraad keurt het aangepaste retributiereglement goed.

Toegevoegd punt bij hoogdringendheid door raadslid Luk Hoflack conform art. 23 van het decreet lokaal bestuur: Steun aan Oekraïne12-12

De gemeenteraad beslist om € 2.500 over te maken aan Oekraïne 12-12.

16. Toegevoegd punt bij hoogdringendheid door raadslid Luk Hoflack conform art. 23 van het decreet lokaal bestuur: Steun aan Oekraïne12-12
De gemeenteraad beslist om € 2.500 over te maken aan Oekraïne 12-12.

Toegevoegd punt door raadslid Koen Descheemaeker conform art. 20 van het decreet lokaal bestuur: Motie steun aan Oekraïne

De gemeenteraad keurt de motie goed en maakt deze over aan de ambassadeurs van Oekraïne en de Russische Federatie en aan de Minister van Buitenlandse Zaken

17. Toegevoegd punt door raadslid Koen Descheemaeker conform art. 20 van het decreet lokaal bestuur: Motie steun aan Oekraïne
De gemeenteraad keurt de motie goed en maakt deze over aan de ambassadeurs van Oekraïne en de Russische Federatie en aan de Minister van Buitenlandse Zaken

1. Toegevoegd punt bij hoogdringendheid ingediend door raadslid Deleu: Akkoord om de vergadering van vanavond in hybride vorm te laten doorgaan en voorstel tot aanpassing om in de toekomst hybride ter vergaderen mogelijk te maken

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de toevoeging bij hoogdringendheid van dit agendapunt aan de dagorde., beslist dat de zitting van 14 maart 2022 op hybride wijze kan plaatsvinden en keurt het addendum bij het huishoudelijk reglement goed.
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de toevoeging bij hoogdringendheid van dit agendapunt aan de dagorde., beslist dat de zitting van 14 maart 2022 op hybride wijze kan plaatsvinden en keurt het addendum bij het huishoudelijk reglement goed.
Pdf-versie

2. Opheffing van het besluit van de gemeenteraad dd. 15.11.2021 m.b.t. ‘Toegevoegd punt: Voorstel om opnieuw digitaal te vergaderen n.a.v. de toename van de COVID-19-besmettingen’

De gemeenteraad beslist tot opheffing van het besluit van de gemeenteraad dd. 15.11.2021.
De gemeenteraad beslist tot opheffing van het besluit van de gemeenteraad dd. 15.11.2021.
Pdf-versie

3. Notulen gemeenteraad dd. 14 februari 2022

De gemeenteraad keurt de notulen goed.
De gemeenteraad keurt de notulen goed.
Pdf-versie

4. Kostenloze grondoverdracht naar openbaar domein van de wegenis, riolering en groenzones in de verkaveling Walleghemsgoed te Zonnebeke

De gemeenteraad keurt de overdrachtsakte goed.
De gemeenteraad keurt de overdrachtsakte goed.
Pdf-versie

5. Gedeeltelijke herziening GRUP "Albertstraat Noord" - goedkeuring gemeenteraad

De gemeenteraad keurt de gedeeltelijke herziening GRUP "Albertstraat Noord" goed.
De gemeenteraad keurt de gedeeltelijke herziening GRUP "Albertstraat Noord" goed.
Pdf-versie

6. Concessieovereenkomst voor het leveren, plaatsen en exploiteren van snellaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen op het grondgebied van de gemeente Zonnebeke - goedkeuring bestek

De gemeenteraad keurt het bestek goed.
De gemeenteraad keurt het bestek goed.
Pdf-versie

7. Kennisname van de voorziene werken aan de diverse schoolomgevingen en schoolroutes

De gemeenteraad neemt kennis van de voorziene werken.
De gemeenteraad neemt kennis van de voorziene werken.
Pdf-versie

8. Kennisname van de beleidsnota "Veilig fietsen doorheen Zonnebeke in 2030"

De gemeenteraad kennis van de beleidsnota.
De gemeenteraad kennis van de beleidsnota.
Pdf-versie

9. Goedkeuring sociaal woonbeleidsconvenant

De gemeenteraad sluit een sociaal woonbeleidsconvenant af met de Vlaamse regering voor de realisatie van 22 bijkomende sociale huurwoningen in de periode 1 maart 2022 - 28 februari 2025.
De gemeenteraad sluit een sociaal woonbeleidsconvenant af met de Vlaamse regering voor de realisatie van 22 bijkomende sociale huurwoningen in de periode 1 maart 2022 - 28 februari 2025.
Pdf-versie

10. Herstellingswerken Waterstraat - Kleine Ieperstraat in Zonnebeke en de Vijfwegenstraat in Ieper - goedkeuring bestek, raming en gunningswijze.

De gemeenteraad gaat akkoord met de gezamenlijke uitvoering van de herstellingswerken in de Waterstraat, de Kleine Ieperstraat en de Vijfwegenstraat in Ieper en keurt het voorstel van de stad Ieper goed.
De gemeenteraad gaat akkoord met de gezamenlijke uitvoering van de herstellingswerken in de Waterstraat, de Kleine Ieperstraat en de Vijfwegenstraat in Ieper en keurt het voorstel van de stad Ieper goed.
Pdf-versie

11. Kennisname vaststellingen ABB bij aanpassing MJP van AGB MMP1917

De gemeenteraad neemt kennis van de vaststellingen van het Agentschap Binnenlands Bestuur bij de aanpassing van het meerjarenplan van het AGB MMP1917.
De gemeenteraad neemt kennis van de vaststellingen van het Agentschap Binnenlands Bestuur bij de aanpassing van het meerjarenplan van het AGB MMP1917.
Pdf-versie

12. Kennisname bestaande vaste bewakingscamera's op besloten en niet-besloten plaatsen op grondgebied Groot-Zonnebeke

De gemeenteraad neemt kennis van de reeds bestaande vaste bewakingscamera's.
De gemeenteraad neemt kennis van de reeds bestaande vaste bewakingscamera's.
Pdf-versie

13. Advies van de gemeenteraad m.b.t. het gebruik van vaste bewakingscamera's op een niet-besloten plaats: toegangspoort depot technische dienst, toegangspoorten beide gemeentescholen en op de site de Kortekeer

De gemeenteraad verleent een gunstig advies.
De gemeenteraad verleent een gunstig advies.
Pdf-versie

14. Advies van de gemeenteraad m.b.t. het gebruik van enkele tijdelijke vaste bewakingscamera's op een niet-besloten plaats (grondgebied Groot-Zonnebeke)

De gemeenteraad verleent een gunstig advies.
De gemeenteraad verleent een gunstig advies.
Pdf-versie

15. Retributiereglement op de begraafplaatsen

De gemeenteraad keurt het aangepaste retributiereglement goed.
De gemeenteraad keurt het aangepaste retributiereglement goed.
Pdf-versie

16. Toegevoegd punt bij hoogdringendheid door raadslid Luk Hoflack conform art. 23 van het decreet lokaal bestuur: Steun aan Oekraïne12-12

De gemeenteraad beslist om € 2.500 over te maken aan Oekraïne 12-12.
De gemeenteraad beslist om € 2.500 over te maken aan Oekraïne 12-12.
Pdf-versie

17. Toegevoegd punt door raadslid Koen Descheemaeker conform art. 20 van het decreet lokaal bestuur: Motie steun aan Oekraïne

De gemeenteraad keurt de motie goed en maakt deze over aan de ambassadeurs van Oekraïne en de Russische Federatie en aan de Minister van Buitenlandse Zaken
De gemeenteraad keurt de motie goed en maakt deze over aan de ambassadeurs van Oekraïne en de Russische Federatie en aan de Minister van Buitenlandse Zaken
Pdf-versie