Gemeente Zonnebeke

Gemeenteraad Gemeente Zonnebeke

Gemeenteraad Gemeente Zonnebeke

Besluitenlijst van Gemeenteraad Gemeente Zonnebeke, zitting van 15 nov 2021, 21:12 uur.

Pdf-versie

GEMEENTERAAD VAN 15 NOV 2021

De voorzitter opent de vergadering om 21.12 uur.
Locatie: Raadzaal

Toegevoegd punt: Voorstel om opnieuw digitaal te vergaderen n.a.v. de toename van de COVID-19-besmettingen.

De gemeenteraad beslist om opnieuw digitaal te vergaderen via Teams

1. Toegevoegd punt: Voorstel om opnieuw digitaal te vergaderen n.a.v. de toename van de COVID-19-besmettingen.
De gemeenteraad beslist om opnieuw digitaal te vergaderen via Teams

Notulen gemeenteraad dd. 18 oktober 2021

De gemeenteraad keurt de notulen goed.

2. Notulen gemeenteraad dd. 18 oktober 2021
De gemeenteraad keurt de notulen goed.

Overdracht gemeentelijke rioleringsinfrastructuur naar De Watergroep - Riopact - goedkeuring toetredingsovereenkomst en aanvraag tot toetreding

De gemeenteraad keurt de toetredingsovereenkomst goed.

3. Overdracht gemeentelijke rioleringsinfrastructuur naar De Watergroep - Riopact - goedkeuring toetredingsovereenkomst en aanvraag tot toetreding
De gemeenteraad keurt de toetredingsovereenkomst goed.

Intrekken gemeentelijk subsidiereglement individuele waterzuiveringsinstallaties bij particuliere woningen

De gemeenteraad beslist om het gemeentelijk subsidiereglement in te trekken.

4. Intrekken gemeentelijk subsidiereglement individuele waterzuiveringsinstallaties bij particuliere woningen
De gemeenteraad beslist om het gemeentelijk subsidiereglement in te trekken.

Reglement houdende retributie op het afleveren van conformiteitsattest, omgevingsvergunningen, documenten en inlichtingen omgeving, inlichtingen vastgoed, waarborg inzake schade openbaar domein en gebruik Schoolweg

De gemeenteraad keurt het reglement goed.

5. Reglement houdende retributie op het afleveren van conformiteitsattest, omgevingsvergunningen, documenten en inlichtingen omgeving, inlichtingen vastgoed, waarborg inzake schade openbaar domein en gebruik Schoolweg
De gemeenteraad keurt het reglement goed.

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met De Lijn voor extra busaanbod tussen Beselare en Ieper voor het dienstjaar 2022

De gemeenteraad beslist tot verlenging van de samenwerkingsovereenkomst.

6. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met De Lijn voor extra busaanbod tussen Beselare en Ieper voor het dienstjaar 2022
De gemeenteraad beslist tot verlenging van de samenwerkingsovereenkomst.

Goedkeuring plaatsingsprocedure, raming en bestek – aanstellen projectmanager ter opvolging van bouwdossiers namens de gemeente Zonnebeke

De gemeenteraad keurt de plaatsingsprocedure, de raming en het bestek goed.

7. Goedkeuring plaatsingsprocedure, raming en bestek – aanstellen projectmanager ter opvolging van bouwdossiers namens de gemeente Zonnebeke
De gemeenteraad keurt de plaatsingsprocedure, de raming en het bestek goed.

Goedkeuring plaatsingsprocedure, raming en selectieleidraad – aanstellen ontwerpteam voor de realisatie van het masterplan scholenbouw

De gemeenteraad keurt de plaatsingsprocedure, de raming en de selectieleidraad goed.

8. Goedkeuring plaatsingsprocedure, raming en selectieleidraad – aanstellen ontwerpteam voor de realisatie van het masterplan scholenbouw
De gemeenteraad keurt de plaatsingsprocedure, de raming en de selectieleidraad goed.

Aktename wijziging meerjarenplan 2021/1 kerkfabriek Passendale en Zandvoorde

De gemeenteraad neemt akte van de 1e wijziging meerjarenplan 2021 kerkfabriek Passendale en Zandvoorde.

9. Aktename wijziging meerjarenplan 2021/1 kerkfabriek Passendale en Zandvoorde
De gemeenteraad neemt akte van de 1e wijziging meerjarenplan 2021 kerkfabriek Passendale en Zandvoorde.

Aanpassen rechtspositieregeling

De gemeenteraad keurt de aangepaste rechtspositieregeling goed.

10. Aanpassen rechtspositieregeling
De gemeenteraad keurt de aangepaste rechtspositieregeling goed.

Aanpassen arbeidsreglement

De gemeenteraad keurt het aangepaste arbeidsreglement goed.

11. Aanpassen arbeidsreglement
De gemeenteraad keurt het aangepaste arbeidsreglement goed.

Instap samenwerkingsverband fietslease Westhoekgemeenten

De gemeenteraad keurt het samenwerkingsverband goed.

12. Instap samenwerkingsverband fietslease Westhoekgemeenten
De gemeenteraad keurt het samenwerkingsverband goed.

Gaselwest - Goedkeuring van de agenda en vaststelling van het mandaat voor de buitengewone algemene vergadering dd. 21.12.2021 ( fysiek / digitaal )

De gemeenteraad keurt de agenda goed en stelt het mandaat vast.

13. Gaselwest - Goedkeuring van de agenda en vaststelling van het mandaat voor de buitengewone algemene vergadering dd. 21.12.2021 ( fysiek / digitaal )
De gemeenteraad keurt de agenda goed en stelt het mandaat vast.

TMVS - Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering TMVS dd. 14 december 2021

De gemeenteraad keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering van TMVS dd. 14 december 2021 goed.

14. TMVS - Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering TMVS dd. 14 december 2021
De gemeenteraad keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering van TMVS dd. 14 december 2021 goed.

DVV Westhoek - Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering DVV Westhoek dd. 14 december 2021.

De gemeenteraad keurt de agenda goed.

15. DVV Westhoek - Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering DVV Westhoek dd. 14 december 2021.
De gemeenteraad keurt de agenda goed.

1. Toegevoegd punt: Voorstel om opnieuw digitaal te vergaderen n.a.v. de toename van de COVID-19-besmettingen.

De gemeenteraad beslist om opnieuw digitaal te vergaderen via Teams
De gemeenteraad beslist om opnieuw digitaal te vergaderen via Teams
Pdf-versie

2. Notulen gemeenteraad dd. 18 oktober 2021

De gemeenteraad keurt de notulen goed.
De gemeenteraad keurt de notulen goed.
Pdf-versie

3. Overdracht gemeentelijke rioleringsinfrastructuur naar De Watergroep - Riopact - goedkeuring toetredingsovereenkomst en aanvraag tot toetreding

De gemeenteraad keurt de toetredingsovereenkomst goed.
De gemeenteraad keurt de toetredingsovereenkomst goed.
Pdf-versie

4. Intrekken gemeentelijk subsidiereglement individuele waterzuiveringsinstallaties bij particuliere woningen

De gemeenteraad beslist om het gemeentelijk subsidiereglement in te trekken.
De gemeenteraad beslist om het gemeentelijk subsidiereglement in te trekken.
Pdf-versie

5. Reglement houdende retributie op het afleveren van conformiteitsattest, omgevingsvergunningen, documenten en inlichtingen omgeving, inlichtingen vastgoed, waarborg inzake schade openbaar domein en gebruik Schoolweg

De gemeenteraad keurt het reglement goed.
De gemeenteraad keurt het reglement goed.
Pdf-versie

6. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met De Lijn voor extra busaanbod tussen Beselare en Ieper voor het dienstjaar 2022

De gemeenteraad beslist tot verlenging van de samenwerkingsovereenkomst.
De gemeenteraad beslist tot verlenging van de samenwerkingsovereenkomst.
Pdf-versie

7. Goedkeuring plaatsingsprocedure, raming en bestek – aanstellen projectmanager ter opvolging van bouwdossiers namens de gemeente Zonnebeke

De gemeenteraad keurt de plaatsingsprocedure, de raming en het bestek goed.
De gemeenteraad keurt de plaatsingsprocedure, de raming en het bestek goed.
Pdf-versie

8. Goedkeuring plaatsingsprocedure, raming en selectieleidraad – aanstellen ontwerpteam voor de realisatie van het masterplan scholenbouw

De gemeenteraad keurt de plaatsingsprocedure, de raming en de selectieleidraad goed.
De gemeenteraad keurt de plaatsingsprocedure, de raming en de selectieleidraad goed.
Pdf-versie

9. Aktename wijziging meerjarenplan 2021/1 kerkfabriek Passendale en Zandvoorde

De gemeenteraad neemt akte van de 1e wijziging meerjarenplan 2021 kerkfabriek Passendale en Zandvoorde.
De gemeenteraad neemt akte van de 1e wijziging meerjarenplan 2021 kerkfabriek Passendale en Zandvoorde.
Pdf-versie

10. Aanpassen rechtspositieregeling

De gemeenteraad keurt de aangepaste rechtspositieregeling goed.
De gemeenteraad keurt de aangepaste rechtspositieregeling goed.
Pdf-versie

11. Aanpassen arbeidsreglement

De gemeenteraad keurt het aangepaste arbeidsreglement goed.
De gemeenteraad keurt het aangepaste arbeidsreglement goed.
Pdf-versie

12. Instap samenwerkingsverband fietslease Westhoekgemeenten

De gemeenteraad keurt het samenwerkingsverband goed.
De gemeenteraad keurt het samenwerkingsverband goed.
Pdf-versie

13. Gaselwest - Goedkeuring van de agenda en vaststelling van het mandaat voor de buitengewone algemene vergadering dd. 21.12.2021 ( fysiek / digitaal )

De gemeenteraad keurt de agenda goed en stelt het mandaat vast.
De gemeenteraad keurt de agenda goed en stelt het mandaat vast.
Pdf-versie

14. TMVS - Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering TMVS dd. 14 december 2021

De gemeenteraad keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering van TMVS dd. 14 december 2021 goed.
De gemeenteraad keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering van TMVS dd. 14 december 2021 goed.
Pdf-versie

15. DVV Westhoek - Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering DVV Westhoek dd. 14 december 2021.

De gemeenteraad keurt de agenda goed.
De gemeenteraad keurt de agenda goed.
Pdf-versie