Gemeente Zonnebeke

Gemeenteraad Gemeente Zonnebeke

Gemeenteraad Gemeente Zonnebeke

Besluitenlijst van Gemeenteraad Gemeente Zonnebeke, zitting van 18 okt 2021, 21:37 uur.

Pdf-versie

GEMEENTERAAD VAN 18 OKT 2021

De voorzitter opent de vergadering om 21.37 uur.
Locatie: Raadzaal

Notulen gemeenteraad dd. 13 september 2021

De gemeenteraad keurt de notulen goed.

1. Notulen gemeenteraad dd. 13 september 2021
De gemeenteraad keurt de notulen goed.

Lokaal Energie- en Klimaatpact

De gemeenteraad neemt de principiële beslissing om het Lokaal Energie- en Klimaatpact te ondertekenen

2. Lokaal Energie- en Klimaatpact
De gemeenteraad neemt de principiële beslissing om het Lokaal Energie- en Klimaatpact te ondertekenen

Burgemeestersconvenant 2030

De gemeenteraad beslist om als gemeente het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie (Covenant of Mayors for Climate & Energy) te ondertekenen, en neemt kennis van bijhorende engagementen

3. Burgemeestersconvenant 2030
De gemeenteraad beslist om als gemeente het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie (Covenant of Mayors for Climate & Energy) te ondertekenen, en neemt kennis van bijhorende engagementen

Goedkeuring gemeentelijke inventaris van bouwkundig erfgoed

De gemeenteraad keurt de inventaris bouwkundig erfgoed van de gemeente Zonnebeke goed

4. Goedkeuring gemeentelijke inventaris van bouwkundig erfgoed
De gemeenteraad keurt de inventaris bouwkundig erfgoed van de gemeente Zonnebeke goed

Goedkeuring definitief onteigeningsbesluit voor de realisatie GRUP "Woonuitbreidingsgebied Kraaiveldstraat" en definitieve vaststelling van het onteigeningsplan

De gemeenteraad keurt het definitief onteigeningsplan voor de realisatie GRUP "Woonuitbreidingsgebied Kraaiveldstraat" goed en stelt het desbetreffende definitieve onteigeningsplan vast

5. Goedkeuring definitief onteigeningsbesluit voor de realisatie GRUP "Woonuitbreidingsgebied Kraaiveldstraat" en definitieve vaststelling van het onteigeningsplan
De gemeenteraad keurt het definitief onteigeningsplan voor de realisatie GRUP "Woonuitbreidingsgebied Kraaiveldstraat" goed en stelt het desbetreffende definitieve onteigeningsplan vast

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan "Kreaplast" te Zonnebeke - voorlopige vaststelling

De gemeenteraad stelt het GRUP "Kreaplast" te Zonnebeke voorlopig vast.

6. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan "Kreaplast" te Zonnebeke - voorlopige vaststelling
De gemeenteraad stelt het GRUP "Kreaplast" te Zonnebeke voorlopig vast.

Opmaak van reglement voor het toekennen van parkeervergunning autodelen

De gemeenteraad keurt het reglement goed.

7. Opmaak van reglement voor het toekennen van parkeervergunning autodelen
De gemeenteraad keurt het reglement goed.

Afbakening werkingsgebied voor de vorming van de toekomstige woonmaatschappij

De gemeenteraad adviseert dat het lokaal bestuur van Zonnebeke aansluit bij de gemeenten in regio Roeselare voor de vorming van het werkingsgebied van de woonmaatschappij.

8. Afbakening werkingsgebied voor de vorming van de toekomstige woonmaatschappij
De gemeenteraad adviseert dat het lokaal bestuur van Zonnebeke aansluit bij de gemeenten in regio Roeselare voor de vorming van het werkingsgebied van de woonmaatschappij.

Kennisname van de verfraaiingswerken op het marktplein van Geluveld

De gemeenteraad neemt kennis van de plannen.

9. Kennisname van de verfraaiingswerken op het marktplein van Geluveld
De gemeenteraad neemt kennis van de plannen.

Kennisname goedkeuring Agentschap Binnenlands bestuur voor de jaarrekening 2020 gemeente en OCMW

De gemeenteraad neemt kennis van de goedkeuring.

10. Kennisname goedkeuring Agentschap Binnenlands bestuur voor de jaarrekening 2020 gemeente en OCMW
De gemeenteraad neemt kennis van de goedkeuring.

Aanpassen arbeidsreglement: bijlage IV Camerapolicy

De gemeenteraad beslist om het agendapunt te verdagen naar een volgende zitting.

11. Aanpassen arbeidsreglement: bijlage IV Camerapolicy
De gemeenteraad beslist om het agendapunt te verdagen naar een volgende zitting.

Aanpassen arbeidsreglement: hoofdstuk gegevensbescherming

De gemeenteraad beslist om het agendapunt te verdagen naar een volgende zitting.

12. Aanpassen arbeidsreglement: hoofdstuk gegevensbescherming
De gemeenteraad beslist om het agendapunt te verdagen naar een volgende zitting.

Goedkeuring schoolreglement GBS De Regenboog

De gemeenteraad keurt het schoolreglement goed voor GBS De Regenboog voor schooljaar 21-22

13. Goedkeuring schoolreglement GBS De Regenboog
De gemeenteraad keurt het schoolreglement goed voor GBS De Regenboog voor schooljaar 21-22

Motie voor het voortbestaan van de ‘nabijheidsrechtbanken’ bij de herziening van art. 186 Gerechtelijk Wetboek

De gemeenteraad keurt de motie goed.

14. Motie voor het voortbestaan van de ‘nabijheidsrechtbanken’ bij de herziening van art. 186 Gerechtelijk Wetboek
De gemeenteraad keurt de motie goed.

Toegevoegd punt door raadslid Descheemaeker conform art. 20 van het decreet lokaal bestuur: Voorleggen van plan voor "verfraaiingswerken aan de markt van Geluveld" aan de GECORO

De gemeenteraad geeft de opdracht om advies te vragen aan de GECORO over de plannen voor de verfraaiing van het marktplein in Geluveld.

15. Toegevoegd punt door raadslid Descheemaeker conform art. 20 van het decreet lokaal bestuur: Voorleggen van plan voor "verfraaiingswerken aan de markt van Geluveld" aan de GECORO
De gemeenteraad geeft de opdracht om advies te vragen aan de GECORO over de plannen voor de verfraaiing van het marktplein in Geluveld.

Toegevoegd punt door raadslid Descheemaeker conform art. 20 van het decreet lokaal bestuur: Voorleggen van plan voor "verfraaiingswerken aan de markt van Geluveld" aan de Mobiliteitscommissie

De gemeenteraad geeft de opdracht om advies te vragen aan de mobiliteitscommissie over de plannen voor de verfraaiing van het marktplein in Geluveld.

16. Toegevoegd punt door raadslid Descheemaeker conform art. 20 van het decreet lokaal bestuur: Voorleggen van plan voor "verfraaiingswerken aan de markt van Geluveld" aan de Mobiliteitscommissie
De gemeenteraad geeft de opdracht om advies te vragen aan de mobiliteitscommissie over de plannen voor de verfraaiing van het marktplein in Geluveld.

Goedkeuring van de aanstelling van een tweede GAS-vaststeller MIROM Roeselare

De gemeenteraad keurt de aanstelling van een tweede GAS-vaststeller voor MIROM Roeselare goed in het kader van de camera inzet tegen sluikstort en zwerfvuil

17. Goedkeuring van de aanstelling van een tweede GAS-vaststeller MIROM Roeselare
De gemeenteraad keurt de aanstelling van een tweede GAS-vaststeller voor MIROM Roeselare goed in het kader van de camera inzet tegen sluikstort en zwerfvuil

1. Notulen gemeenteraad dd. 13 september 2021

De gemeenteraad keurt de notulen goed.
De gemeenteraad keurt de notulen goed.
Pdf-versie

2. Lokaal Energie- en Klimaatpact

De gemeenteraad neemt de principiële beslissing om het Lokaal Energie- en Klimaatpact te ondertekenen
De gemeenteraad neemt de principiële beslissing om het Lokaal Energie- en Klimaatpact te ondertekenen
Pdf-versie

3. Burgemeestersconvenant 2030

De gemeenteraad beslist om als gemeente het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie (Covenant of Mayors for Climate & Energy) te ondertekenen, en neemt kennis van bijhorende engagementen
De gemeenteraad beslist om als gemeente het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie (Covenant of Mayors for Climate & Energy) te ondertekenen, en neemt kennis van bijhorende engagementen
Pdf-versie

4. Goedkeuring gemeentelijke inventaris van bouwkundig erfgoed

De gemeenteraad keurt de inventaris bouwkundig erfgoed van de gemeente Zonnebeke goed
De gemeenteraad keurt de inventaris bouwkundig erfgoed van de gemeente Zonnebeke goed
Pdf-versie

5. Goedkeuring definitief onteigeningsbesluit voor de realisatie GRUP "Woonuitbreidingsgebied Kraaiveldstraat" en definitieve vaststelling van het onteigeningsplan

De gemeenteraad keurt het definitief onteigeningsplan voor de realisatie GRUP "Woonuitbreidingsgebied Kraaiveldstraat" goed en stelt het desbetreffende definitieve onteigeningsplan vast
De gemeenteraad keurt het definitief onteigeningsplan voor de realisatie GRUP "Woonuitbreidingsgebied Kraaiveldstraat" goed en stelt het desbetreffende definitieve onteigeningsplan vast
Pdf-versie

6. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan "Kreaplast" te Zonnebeke - voorlopige vaststelling

De gemeenteraad stelt het GRUP "Kreaplast" te Zonnebeke voorlopig vast.
De gemeenteraad stelt het GRUP "Kreaplast" te Zonnebeke voorlopig vast.
Pdf-versie

7. Opmaak van reglement voor het toekennen van parkeervergunning autodelen

De gemeenteraad keurt het reglement goed.
De gemeenteraad keurt het reglement goed.
Pdf-versie

8. Afbakening werkingsgebied voor de vorming van de toekomstige woonmaatschappij

De gemeenteraad adviseert dat het lokaal bestuur van Zonnebeke aansluit bij de gemeenten in regio Roeselare voor de vorming van het werkingsgebied van de woonmaatschappij.
De gemeenteraad adviseert dat het lokaal bestuur van Zonnebeke aansluit bij de gemeenten in regio Roeselare voor de vorming van het werkingsgebied van de woonmaatschappij.
Pdf-versie

9. Kennisname van de verfraaiingswerken op het marktplein van Geluveld

De gemeenteraad neemt kennis van de plannen.
De gemeenteraad neemt kennis van de plannen.
Pdf-versie

10. Kennisname goedkeuring Agentschap Binnenlands bestuur voor de jaarrekening 2020 gemeente en OCMW

De gemeenteraad neemt kennis van de goedkeuring.
De gemeenteraad neemt kennis van de goedkeuring.
Pdf-versie

11. Aanpassen arbeidsreglement: bijlage IV Camerapolicy

De gemeenteraad beslist om het agendapunt te verdagen naar een volgende zitting.
De gemeenteraad beslist om het agendapunt te verdagen naar een volgende zitting.
Pdf-versie

12. Aanpassen arbeidsreglement: hoofdstuk gegevensbescherming

De gemeenteraad beslist om het agendapunt te verdagen naar een volgende zitting.
De gemeenteraad beslist om het agendapunt te verdagen naar een volgende zitting.
Pdf-versie

13. Goedkeuring schoolreglement GBS De Regenboog

De gemeenteraad keurt het schoolreglement goed voor GBS De Regenboog voor schooljaar 21-22
De gemeenteraad keurt het schoolreglement goed voor GBS De Regenboog voor schooljaar 21-22
Pdf-versie

14. Motie voor het voortbestaan van de ‘nabijheidsrechtbanken’ bij de herziening van art. 186 Gerechtelijk Wetboek

De gemeenteraad keurt de motie goed.
De gemeenteraad keurt de motie goed.
Pdf-versie

15. Toegevoegd punt door raadslid Descheemaeker conform art. 20 van het decreet lokaal bestuur: Voorleggen van plan voor "verfraaiingswerken aan de markt van Geluveld" aan de GECORO

De gemeenteraad geeft de opdracht om advies te vragen aan de GECORO over de plannen voor de verfraaiing van het marktplein in Geluveld.
De gemeenteraad geeft de opdracht om advies te vragen aan de GECORO over de plannen voor de verfraaiing van het marktplein in Geluveld.
Pdf-versie

16. Toegevoegd punt door raadslid Descheemaeker conform art. 20 van het decreet lokaal bestuur: Voorleggen van plan voor "verfraaiingswerken aan de markt van Geluveld" aan de Mobiliteitscommissie

De gemeenteraad geeft de opdracht om advies te vragen aan de mobiliteitscommissie over de plannen voor de verfraaiing van het marktplein in Geluveld.
De gemeenteraad geeft de opdracht om advies te vragen aan de mobiliteitscommissie over de plannen voor de verfraaiing van het marktplein in Geluveld.
Pdf-versie

17. Goedkeuring van de aanstelling van een tweede GAS-vaststeller MIROM Roeselare

De gemeenteraad keurt de aanstelling van een tweede GAS-vaststeller voor MIROM Roeselare goed in het kader van de camera inzet tegen sluikstort en zwerfvuil
De gemeenteraad keurt de aanstelling van een tweede GAS-vaststeller voor MIROM Roeselare goed in het kader van de camera inzet tegen sluikstort en zwerfvuil
Pdf-versie