Gemeente Zonnebeke

Gemeenteraad Gemeente Zonnebeke

Gemeenteraad Gemeente Zonnebeke

Besluitenlijst van Gemeenteraad Gemeente Zonnebeke, zitting van 28 jun 2021, 20:15 uur.

Pdf-versie

GEMEENTERAAD VAN 28 JUN 2021

De voorzitter opent de vergadering om 20.15 uur.
Locatie: Digitaal

Notulen gemeenteraad dd. 10 mei 2021

De raad keurt de notulen goed.

1. Notulen gemeenteraad dd. 10 mei 2021
De raad keurt de notulen goed.

Vaststelling van de jaarrekening 2020 deel gemeente

De raad stelt het deel van de gemeente van de jaarrekening 2020 vast.

2. Vaststelling van de jaarrekening 2020 deel gemeente
De raad stelt het deel van de gemeente van de jaarrekening 2020 vast.

Goedkeuring deel OCMW van de jaarrekening 2020 zoals vastgesteld door de raad van maatschappelijk welzijn en definitieve vaststelling geïntegreerde jaarrekening 2020 gemeente en OCMW

De raad keurt de jaarrekening - deel OCMW goed en stelt hiermee de geïntegreerde jaarrekening 2020 gemeente en OCMW vast.

3. Goedkeuring deel OCMW van de jaarrekening 2020 zoals vastgesteld door de raad van maatschappelijk welzijn en definitieve vaststelling geïntegreerde jaarrekening 2020 gemeente en OCMW
De raad keurt de jaarrekening - deel OCMW goed en stelt hiermee de geïntegreerde jaarrekening 2020 gemeente en OCMW vast.

Vastleggen van het kader voor organisatiebeheersing

De raad keurt het voorgestelde kader voor organisatiebeheersing goed.

4. Vastleggen van het kader voor organisatiebeheersing
De raad keurt het voorgestelde kader voor organisatiebeheersing goed.

Rapportage organisatiebeheersing en jaarwerking 2020 - kennisname

De raad neemt kennis van de rapportage organisatiebeheersing en van de jaarwerking 2020.

5. Rapportage organisatiebeheersing en jaarwerking 2020 - kennisname
De raad neemt kennis van de rapportage organisatiebeheersing en van de jaarwerking 2020.

Goedkeuring van de overeenkomst tussen de provincie en de gemeente betreffende de aanleg van fietspaden op het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk tussen Geluveld en Zandvoorde

De raad keurt de overeenkomst goed.

6. Goedkeuring van de overeenkomst tussen de provincie en de gemeente betreffende de aanleg van fietspaden op het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk tussen Geluveld en Zandvoorde
De raad keurt de overeenkomst goed.

Goedkeuring van de overeenkomst tussen de Provincie en de gemeente Langemark-Poelkapelle - Zonnebeke betreffende de aanleg van fietspaden tussen Zonnebeke (Langemarkstraat) en Langemark-Poelkapelle (Zonnebekestraat)

De raad keurt de overeenkomst goed.

7. Goedkeuring van de overeenkomst tussen de Provincie en de gemeente Langemark-Poelkapelle - Zonnebeke betreffende de aanleg van fietspaden tussen Zonnebeke (Langemarkstraat) en Langemark-Poelkapelle (Zonnebekestraat)
De raad keurt de overeenkomst goed.

Wijziging samenwerkingsovereenkomst kostendelende vereniging (KDV) intergemeentelijke GIS-operatoren (IGGO) naar kostendelende vereniging GIS

De raad beslist om de definitieve samenwerkingsovereenkomst tussen de WVI en de gemeente Zonnebeke inzake kostendelende vereniging GIS-WVI goed te keuren.

8. Wijziging samenwerkingsovereenkomst kostendelende vereniging (KDV) intergemeentelijke GIS-operatoren (IGGO) naar kostendelende vereniging GIS
De raad beslist om de definitieve samenwerkingsovereenkomst tussen de WVI en de gemeente Zonnebeke inzake kostendelende vereniging GIS-WVI goed te keuren.

Gebruiksovereenkomst Stad Ieper mbt huisdierenopvang

De raad keurt de gebruiksovereenkomst goed.

9. Gebruiksovereenkomst Stad Ieper mbt huisdierenopvang
De raad keurt de gebruiksovereenkomst goed.

Goedkeuring huurovereenkomst voor de huur van het pand Ieperstraat 4a met garage te Zonnebeke

De raad keurt de huurovereenkomst goed.

10. Goedkeuring huurovereenkomst voor de huur van het pand Ieperstraat 4a met garage te Zonnebeke
De raad keurt de huurovereenkomst goed.

Woondienst Zonnebeke - Langemark-Poelkapelle - jaarverslag werkingsjaar 2020 en evaluatie Wonen Vlaanderen - kennisname

De raad neemt kennis van het jaarverslag en de evaluatie.

11. Woondienst Zonnebeke - Langemark-Poelkapelle - jaarverslag werkingsjaar 2020 en evaluatie Wonen Vlaanderen - kennisname
De raad neemt kennis van het jaarverslag en de evaluatie.

Aanpassen arbeidsreglement

Het agendapunt wordt verdaagd naar een volgende zitting.

12. Aanpassen arbeidsreglement
Het agendapunt wordt verdaagd naar een volgende zitting.

Aanpassing Beheersovereenkomst AGB MMP1917 - Gemeente Zonnebeke

De raad keurt de aangepaste beheersovereenkomst goed.

13. Aanpassing Beheersovereenkomst AGB MMP1917 - Gemeente Zonnebeke
De raad keurt de aangepaste beheersovereenkomst goed.

Prijssubsidiereglement AGB MMP1917 - Gemeente Zonnebeke

De raad keurt het prijssubsidiereglement tussen het AGB MMP1917 en de Gemeente Zonnebeke goed.

14. Prijssubsidiereglement AGB MMP1917 - Gemeente Zonnebeke
De raad keurt het prijssubsidiereglement tussen het AGB MMP1917 en de Gemeente Zonnebeke goed.

Aanstellen commissaris (bedrijfsrevisor) AGB MMP 1917

De raad stelt een commissaris-revisor aan voor het AGB MMP1917.

15. Aanstellen commissaris (bedrijfsrevisor) AGB MMP 1917
De raad stelt een commissaris-revisor aan voor het AGB MMP1917.

Functieplan landhuis als lokaal dienstencentrum

De raad keurt het voorgestelde functieplan van het landhuis als lokaal dienstencentrum goed.

16. Functieplan landhuis als lokaal dienstencentrum
De raad keurt het voorgestelde functieplan van het landhuis als lokaal dienstencentrum goed.

Procedure Oproep Winvorm

De raad beslist om deel te nemen aan de Oproep Winvorm voor de volledige studieopdracht met betrekking tot de renovatie en inrichting van landhuis Villa Zonnedaele en keurt de samenwerkingsovereenkomst en afsprakennota goed.

17. Procedure Oproep Winvorm
De raad beslist om deel te nemen aan de Oproep Winvorm voor de volledige studieopdracht met betrekking tot de renovatie en inrichting van landhuis Villa Zonnedaele en keurt de samenwerkingsovereenkomst en afsprakennota goed.

Goedkeuring aanpassing aan de samenwerkingsovereenkomst WSO

De raad keurt de samenwerkingsovereenkomst goed.

18. Goedkeuring aanpassing aan de samenwerkingsovereenkomst WSO
De raad keurt de samenwerkingsovereenkomst goed.

Jaarverslag en afrekening 2020 WSO

De raad neemt kennis van het Jaarverslag en de afrekening.

19. Jaarverslag en afrekening 2020 WSO
De raad neemt kennis van het Jaarverslag en de afrekening.

Goedkeuring verslag accountant, werkingsverslag en jaarrekening CO7 - 2020

De raad keurt het verslag accountant, werkingsverslag en jaarrekening CO7 - 2020 goed.

20. Goedkeuring verslag accountant, werkingsverslag en jaarrekening CO7 - 2020
De raad keurt het verslag accountant, werkingsverslag en jaarrekening CO7 - 2020 goed.

Reglement leurhandel - WRC Ypres Renties Rally Belgium 2021

De raad keurt het reglement goed.

21. Reglement leurhandel - WRC Ypres Renties Rally Belgium 2021
De raad keurt het reglement goed.

Reglement leurhandel - Omloop van Vlaanderen 2021

De raad keurt het reglement goed.

22. Reglement leurhandel - Omloop van Vlaanderen 2021
De raad keurt het reglement goed.

DVV Westhoek - Goedkeuring agenda algemene vergadering DVV Westhoek dd. 22 juni 2021. Bekrachtiging besluit college van burgemeester en schepenen dd. 10.05.2021.

De raad bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester en schepenen

23. DVV Westhoek - Goedkeuring agenda algemene vergadering DVV Westhoek dd. 22 juni 2021. Bekrachtiging besluit college van burgemeester en schepenen dd. 10.05.2021.
De raad bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester en schepenen

De Watergroep - Goedkeuring agenda statutaire algemene vergadering dd. 11 juni 2021. Bekrachtiging besluit college van burgemeester en schepenen dd. 10.05.2021.

De raad bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester en schepenen.

24. De Watergroep - Goedkeuring agenda statutaire algemene vergadering dd. 11 juni 2021. Bekrachtiging besluit college van burgemeester en schepenen dd. 10.05.2021.
De raad bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester en schepenen.

Toegevoegd punt: Afschaffen toelage verharden van private toegangswegen

De raad keurt het voorstel niet goed.

25. Toegevoegd punt: Afschaffen toelage verharden van private toegangswegen
De raad keurt het voorstel niet goed.

Vaste aanstelling van een algemeen directeur na doorlopen van proeftijd

De raad stelt de heer Alain Wyffels aan als statutair algemeen directeur.

31. Vaste aanstelling van een algemeen directeur na doorlopen van proeftijd
De raad stelt de heer Alain Wyffels aan als statutair algemeen directeur.

Vaste aanstelling van een financieel directeur na doorlopen van proeftijd

De raad stelt de heer Wim Delameilleure aan als statutair financieel directeur.

32. Vaste aanstelling van een financieel directeur na doorlopen van proeftijd
De raad stelt de heer Wim Delameilleure aan als statutair financieel directeur.

1. Notulen gemeenteraad dd. 10 mei 2021

De raad keurt de notulen goed.
De raad keurt de notulen goed.
Pdf-versie

2. Vaststelling van de jaarrekening 2020 deel gemeente

De raad stelt het deel van de gemeente van de jaarrekening 2020 vast.
De raad stelt het deel van de gemeente van de jaarrekening 2020 vast.
Pdf-versie

3. Goedkeuring deel OCMW van de jaarrekening 2020 zoals vastgesteld door de raad van maatschappelijk welzijn en definitieve vaststelling geïntegreerde jaarrekening 2020 gemeente en OCMW

De raad keurt de jaarrekening - deel OCMW goed en stelt hiermee de geïntegreerde jaarrekening 2020 gemeente en OCMW vast.
De raad keurt de jaarrekening - deel OCMW goed en stelt hiermee de geïntegreerde jaarrekening 2020 gemeente en OCMW vast.
Pdf-versie

4. Vastleggen van het kader voor organisatiebeheersing

De raad keurt het voorgestelde kader voor organisatiebeheersing goed.
De raad keurt het voorgestelde kader voor organisatiebeheersing goed.
Pdf-versie

5. Rapportage organisatiebeheersing en jaarwerking 2020 - kennisname

De raad neemt kennis van de rapportage organisatiebeheersing en van de jaarwerking 2020.
De raad neemt kennis van de rapportage organisatiebeheersing en van de jaarwerking 2020.
Pdf-versie

6. Goedkeuring van de overeenkomst tussen de provincie en de gemeente betreffende de aanleg van fietspaden op het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk tussen Geluveld en Zandvoorde

De raad keurt de overeenkomst goed.
De raad keurt de overeenkomst goed.
Pdf-versie

7. Goedkeuring van de overeenkomst tussen de Provincie en de gemeente Langemark-Poelkapelle - Zonnebeke betreffende de aanleg van fietspaden tussen Zonnebeke (Langemarkstraat) en Langemark-Poelkapelle (Zonnebekestraat)

De raad keurt de overeenkomst goed.
De raad keurt de overeenkomst goed.
Pdf-versie

8. Wijziging samenwerkingsovereenkomst kostendelende vereniging (KDV) intergemeentelijke GIS-operatoren (IGGO) naar kostendelende vereniging GIS

De raad beslist om de definitieve samenwerkingsovereenkomst tussen de WVI en de gemeente Zonnebeke inzake kostendelende vereniging GIS-WVI goed te keuren.
De raad beslist om de definitieve samenwerkingsovereenkomst tussen de WVI en de gemeente Zonnebeke inzake kostendelende vereniging GIS-WVI goed te keuren.
Pdf-versie

9. Gebruiksovereenkomst Stad Ieper mbt huisdierenopvang

De raad keurt de gebruiksovereenkomst goed.
De raad keurt de gebruiksovereenkomst goed.
Pdf-versie

10. Goedkeuring huurovereenkomst voor de huur van het pand Ieperstraat 4a met garage te Zonnebeke

De raad keurt de huurovereenkomst goed.
De raad keurt de huurovereenkomst goed.
Pdf-versie

11. Woondienst Zonnebeke - Langemark-Poelkapelle - jaarverslag werkingsjaar 2020 en evaluatie Wonen Vlaanderen - kennisname

De raad neemt kennis van het jaarverslag en de evaluatie.
De raad neemt kennis van het jaarverslag en de evaluatie.
Pdf-versie

12. Aanpassen arbeidsreglement

Het agendapunt wordt verdaagd naar een volgende zitting.
Het agendapunt wordt verdaagd naar een volgende zitting.
Pdf-versie

13. Aanpassing Beheersovereenkomst AGB MMP1917 - Gemeente Zonnebeke

De raad keurt de aangepaste beheersovereenkomst goed.
De raad keurt de aangepaste beheersovereenkomst goed.
Pdf-versie

14. Prijssubsidiereglement AGB MMP1917 - Gemeente Zonnebeke

De raad keurt het prijssubsidiereglement tussen het AGB MMP1917 en de Gemeente Zonnebeke goed.
De raad keurt het prijssubsidiereglement tussen het AGB MMP1917 en de Gemeente Zonnebeke goed.
Pdf-versie

15. Aanstellen commissaris (bedrijfsrevisor) AGB MMP 1917

De raad stelt een commissaris-revisor aan voor het AGB MMP1917.
De raad stelt een commissaris-revisor aan voor het AGB MMP1917.
Pdf-versie

16. Functieplan landhuis als lokaal dienstencentrum

De raad keurt het voorgestelde functieplan van het landhuis als lokaal dienstencentrum goed.
De raad keurt het voorgestelde functieplan van het landhuis als lokaal dienstencentrum goed.
Pdf-versie

17. Procedure Oproep Winvorm

De raad beslist om deel te nemen aan de Oproep Winvorm voor de volledige studieopdracht met betrekking tot de renovatie en inrichting van landhuis Villa Zonnedaele en keurt de samenwerkingsovereenkomst en afsprakennota goed.
De raad beslist om deel te nemen aan de Oproep Winvorm voor de volledige studieopdracht met betrekking tot de renovatie en inrichting van landhuis Villa Zonnedaele en keurt de samenwerkingsovereenkomst en afsprakennota goed.
Pdf-versie

18. Goedkeuring aanpassing aan de samenwerkingsovereenkomst WSO

De raad keurt de samenwerkingsovereenkomst goed.
De raad keurt de samenwerkingsovereenkomst goed.
Pdf-versie

19. Jaarverslag en afrekening 2020 WSO

De raad neemt kennis van het Jaarverslag en de afrekening.
De raad neemt kennis van het Jaarverslag en de afrekening.
Pdf-versie

20. Goedkeuring verslag accountant, werkingsverslag en jaarrekening CO7 - 2020

De raad keurt het verslag accountant, werkingsverslag en jaarrekening CO7 - 2020 goed.
De raad keurt het verslag accountant, werkingsverslag en jaarrekening CO7 - 2020 goed.
Pdf-versie

21. Reglement leurhandel - WRC Ypres Renties Rally Belgium 2021

De raad keurt het reglement goed.
De raad keurt het reglement goed.
Pdf-versie

22. Reglement leurhandel - Omloop van Vlaanderen 2021

De raad keurt het reglement goed.
De raad keurt het reglement goed.
Pdf-versie

23. DVV Westhoek - Goedkeuring agenda algemene vergadering DVV Westhoek dd. 22 juni 2021. Bekrachtiging besluit college van burgemeester en schepenen dd. 10.05.2021.

De raad bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester en schepenen
De raad bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester en schepenen
Pdf-versie

24. De Watergroep - Goedkeuring agenda statutaire algemene vergadering dd. 11 juni 2021. Bekrachtiging besluit college van burgemeester en schepenen dd. 10.05.2021.

De raad bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester en schepenen.
De raad bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester en schepenen.
Pdf-versie

25. Toegevoegd punt: Afschaffen toelage verharden van private toegangswegen

De raad keurt het voorstel niet goed.
De raad keurt het voorstel niet goed.
Pdf-versie

31. Vaste aanstelling van een algemeen directeur na doorlopen van proeftijd

De raad stelt de heer Alain Wyffels aan als statutair algemeen directeur.
De raad stelt de heer Alain Wyffels aan als statutair algemeen directeur.
Pdf-versie

32. Vaste aanstelling van een financieel directeur na doorlopen van proeftijd

De raad stelt de heer Wim Delameilleure aan als statutair financieel directeur.
De raad stelt de heer Wim Delameilleure aan als statutair financieel directeur.
Pdf-versie